Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

နာဇီ ဂ်ာမန္ တပ္မေတာ္ႀကီး ရဲ႕ဖခင္ႀကီး ဟစ္တလာ ကို လူတိုင္းသိၾကပါတယ္။ ကမာၻေက်ာ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႀကီးကို စီရင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔အတူ အာဏာရွင္ႀကီး အျဖစ္ ထင္ရွားတာျဖစ္ပါတယ္။

၎ရဲ႕ဂ်ဴးလူမ်ိဳး နွိပ္ကြပ္ရွင္းလင္းေရးမွာ ၁၉၃၉ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး တြင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆သန္းေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါ တယ္။ ထိုအနက္ေရာင္စီမံကိန္းႀကီးကို ဟစ္တလာက အမိန႔္ေပး၊ ေျမျပင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားဆုံး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သူကေတာ့ ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခမန္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခမန္း နာဇီ တို႔၏ပင္မလုံၿခဳံေရးဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း အေရအတြက္ သုံး သန္းေက်ာ္မွ် ရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး အ႐ြယ္စုံတို႔ဟာ ေအာ့ဇ္ဝစ္ဇ္အစရွိေသာ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရၿပီး မျပန္လမ္း သို႔ ျမန္းၾကရပါတယ္။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးလို႔ နာဇီ ပါတီၿပိဳလဲခ်ိန္ အိုက္ခမန္းဟာ မေသဘဲ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာ တဲ့အထိ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ အစၥေရးေထာက္လွမ္းေရး ေမာ့ဆက္မွ ေျခရာခံမိကာ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံမွ အစၥေရး ႏိုင္ငံသို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရသည္။

ထူးျခားတဲ့အခ်က္မွာ ဂ်ဴးတို႔ကို မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခမန္းအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ရွိမရွိကို စစ္ေဆးတဲ့ တရား႐ုံးက ဂ်ဴးႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အစၥေရးမွာျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီး ၃ ဦးမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလို ဆို ရရင္ေတာ့ ဝဋ္မွာ အၿမဲ ငရဲမွာအပ ဆိုရမယ္ထင္တယ္။

ယခု စာအုပ္ ကေတာ့ ကြယ္လြန္သူစာေရးဆရာႀကီး လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ရဲ႕မာစတာပိတခုလို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ တရား႐ုံးေရာက္ နာဇီစစ္တရားခံ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခမန္း စစ္ေဆးခ်က္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၁၉၉၇ က တႀကိမ္ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝတာျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္း စာအုပ္အမည္မွာ The Trial of Adolf Eichmann ျဖစ္ၿပီး ေရးသားသူမွာ Lord Russel of Liverpool ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က အဂၤလန္ႏိုင္ငံ The Windmill Press Ltd, မွ ျဖန႔္ခ်ိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တရားခံ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခမန္း ကလည္း မိမိအေပၚ စြဲခ်က္တင္ထားသမွ်အားလုံးကို အျပစ္မရွိပါဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ပါတယ္။

စစ္တရားခံ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခမန္း ကို စြဲခ်က္တင္ခဲ့တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္အမႈ ၁၅မႈ ကေတာ့ စာမ်က္ႏွာ(၁၈-၂၁) တြင္းမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

တရား႐ုံးတြင္ စစ္တရားခံ အိုက္ခ္မန္း အား စစ္ေဆးေနစဥ္
“ပထမစြဲခ်က္”

ဂ်ဴး အမ်ိဳးသား မ်ားအေပၚ ရာဇဝင္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း

ဤအမႈတြင္ “အိုက္ခ္မန္း” သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ “ေအာ့စ္ဝစ္”၊ “ခ်ဲလ္ပဒို”၊ “ေဘာ့ဘီအား”၊ “ထရီကလင္ကား ေမဒင္ နက္” အစရွိသည့္ ေခြၽးတပ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးမ်ားအား အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕လႊတ္၍ လည္း ေကာင္း၊ အျခားနည္းမ်ိဳးစုံတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ “အိုက္ခ္မန္း” သည္ အျခား ဂ်ာမန္ တပ္ မေတာ္ အရာရွိေလးဦးႏွင့္အတူေအ-ဘီ-စီ-ဒီ စသည့္ ေခြၽးတပ္စခန္းမ်ားရွိရာ ႐ုရွားျပည္ တြင္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ၁၉၄၂ ခု ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေပါင္း ၃၆၃၀၀၀ (သုံးသိန္းေျခာက္ေသာင္းသုံးေထာင္ထက္မနည္း) သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည္။

“ဒုတိယစြဲခ်က္”

ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ားအားဆန႔္က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း

ဤ အမႈ တြင္ တရားခံ သည္ အျခားတပါးေသာသူမ်ားႏွင့္အတူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအားေနာက္ဆုံးရွင္းလင္းသုတ္သင္သည့္ ျပ ႆနာကို ေျဖရွင္း ရာ၌သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးမ်ားအားသတ္ျဖတ္သုတ္သင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ေခြၽးတပ္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားတြင္ ညႇင္းပန္းေစခိုင္းျခင္း၊ “ဂက္တို” ေခၚ သီးသန႔္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ စခန္းတခုမွ တခုသို႔လည္းေကာင္း၊ ေခြၽးတပ္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းတခုမွ တခုသို႔လည္းေကာင္း၊ အဓမၼေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ျခင္း၊ လူ သားမဆန္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ၎တို႔အားအစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္း။

“တတိယစြဲခ်က္”

ဂ်ဴး အမ်ိဳးသား မ်ားအားဆန္က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း

ဤအမႈတြင္ ၁၉၃၈ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္၊ ၁၀ ရက္ေန႔ ညမ်ားတြင္ (မွန္မ်ားကို႐ိုက္ခြဲခဲ့ေသာ) ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ ေသာင္း) ခန႔္ ကိုအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ႏွိပစ္က္ညႇင္းပန္း၍ အတင္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္း၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အား လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရသပိတ္ေမွာက္ျခင္း “ႏုရင္ဘတ္ ဥပေဒ” အရမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေလွ်ာက္ထား ရျခင္းႏွင့္ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ဖမ္းဆီးကာ “ပါေခ်ာင္” ႏွင့္ “ဘူေခ်ာင္ဝါ” ေခြၽးတပ္စခန္းမ်ားသို႔ အဓမၼပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း။

“စတုတၱစြဲခ်က္”

ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားမ်ားအားဆန႔္က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း

ဤအမႈတြင္ တရားခံသည္ အေရွ႕ဘက္ေဒသမွ သာရက္စီယန္စတက္ႏွင့္ အျခားစခန္းမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အမႈမ်ား အပါအဝင္ ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္ ဂ်က္ပစီလူမ်ိဳးမ်ားအားသားသမီးမ်ားမေမြးဖြားႏိုင္ေအာင္ ေသြးေၾကာမ်ား ျဖတ္ပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သဘာဝမက်သည့္ အဓမၼနည္းမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား မ်ိဳး ျပဳတ္ေအာင္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း။

“ပၪၥမစြဲခ်က္”

လူသားမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း

ဤ အမႈ တြင္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အတြင္းလူသတ္မႈမ်ားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ကြၽန္ျပဳမႈမ်ား၊ အစာေရစာ အငတ္ ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဝင္႐ိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဂ်ဴးမ်ားအားအဓမၼပို႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း” တို႔အျပင္ လူသားမ်ားအေပၚ ရာဇ ဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လူသားမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းစတဲ့ အမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ အာဏာရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိစဥ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ အာဏာရွင္တို႔ထုံးစံအတိုင္း အိုက္ခ္မန္းလည္း စကားလုံးေကာင္း ေကာင္းလွလွေတြနဲ႔ ၎ရဲ႕ေရွ႕ေန ေဒါက္တာဆာေဗးတိယပ္စ္နဲ႔အတူ သူ႔အေပၚစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါေတာ့ တယ္။

တရားခြင္ေရာက္ ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခ္မန္း
“ဂ်ဴးေတြအေပၚမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္ ျပစ္မႈ မ်ားအတြက္ ေလးနက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။ ႐ုံးေတာ္မွာ တင္ျပထြက္ဆိုသြားခဲ့ၾကတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းေတြရဲ႕ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ျမင္ရၾကားရတဲ့ အခါ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အထက္အမိန႔္အရ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတဲ့ ေၾကာက္စရာ ျဖစ္ရပ္ ေတြကို ျမင္ခဲ့ရတုန္းကလိုပဲ ထိတ္လန႔္ တုန္လႈပ္မိပါတယ္။ ဒီလို မေတာ္တရားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ့္ဆႏၵနဲ႔ဆန႔္က်င္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာေတြပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ မွာ လူတစ္ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၵ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အခုလို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတာေတြဟာ ႏိုင္ ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕တာဝန္သာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ ျငင္းဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခ္မန္း နဲ႔ သူ႔ ေရွ႕ေနတို႔ရဲ႕ျငင္းဆို ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို ႐ုံးေတာ္က လက္မခံႏိုင္ဘဲ ၁၉၆၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခ်ိန္ ၈လအၾကာမွာေတာ့ ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ေသဒဏ္စီရင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္တြင္ “တရားခံ သည္ အမိန႔္ကို အထက္အမိန႔္ ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အားႀကိဳးမာန္တက္ လိုက္နာ ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကို လိုလိုလားလား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တရားခံ အိုက္ခ္မန္း အား ဤ ႐ုံးေတာ္မွ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ ဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့၍ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္သည္”လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဓမၼနဲ႔အဓမၼတို႔ရဲ႕တိုက္ပြဲ မွာ အဓမၼတို႔ အရႈံးေပးရစၿမဲမို႔ နာဇီ ဒုစစ္ဗိုလ္မႉးႀကီး အိုက္ခ္မန္းဟာ ဂ်ဴးမ်ား အား သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ သမိုင္းတြင္ ႀကီးမားအနက္ရႈိင္းဆုံးေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့ရ ပါတယ္။

Credit : Burma irrawaddy

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

တရားခွင်က စစ်အာဏာရှင်တယောက် (သို့) အိုက်ခ်မန်း

 

နာဇီဂျာမန်တပ်မတော်ကြီးရဲ့ဖခင်ကြီး ဟစ်တလာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ဂျူးလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးကို စီရင်ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့အတူ အာဏာရှင်ကြီးအဖြစ် ထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။

၎င်းရဲ့ဂျူးလူမျိုးနှိပ်ကွပ်ရှင်းလင်းရေးမှာ ၁၉၃၉ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင်း ဂျူးလူမျိုး ၆သန်းကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါ တယ်။ ထိုအနက်ရောင်စီမံကိန်းကြီးကို ဟစ်တလာက အမိန့်ပေး၊ မြေပြင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို အများဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ သူကတော့ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခမန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခမန်း နာဇီတို့၏ပင်မလုံခြုံရေးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလများအတွင်း အရေအတွက် သုံး သန်းကျော်မျှ ရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုး အရွယ်စုံတို့ဟာ အော့ဇ်ဝစ်ဇ်အစရှိသော နာဇီအကျဉ်းစခန်းများသို့ ပို့ဆောင်ခံရပြီး မပြန်လမ်း သို့ မြန်းကြရပါတယ်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးလို့ နာဇီပါတီပြိုလဲချိန် အိုက်ခမန်းဟာ မသေဘဲ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး ၁၅ နှစ်ကျော် ကြာ တဲ့အထိ ၁၉၆၁ခုနှစ်တွင် နာမည်ကျော် အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေး မော့ဆက်မှ ခြေရာခံမိကာ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ အစ္စရေး နိုင်ငံသို့ လျှို့ဝှက်စွာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံရပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်းတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရသည်။

ထူးခြားတဲ့အချက်မှာ ဂျူးတို့ကို မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခမန်းအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ရှိမရှိကို စစ်ဆေးတဲ့ တရားရုံးက ဂျူးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အစ္စရေးမှာဖြစ်ပြီး တရားသူကြီး ၃ ဦးမှာ ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလို ဆို ရရင်တော့ ဝဋ်မှာ အမြဲ ငရဲမှာအပ ဆိုရမယ်ထင်တယ်။

ယခုစာအုပ်ကတော့ ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာကြီး လင်းယုန်မောင်မောင်ရဲ့မာစတာပိတခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ တရားရုံးရောက် နာဇီစစ်တရားခံ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခမန်း စစ်ဆေးချက် လျှောက်လဲချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ၁၉၉၇ က တကြိမ် ယခု ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်။

မူရင်းစာအုပ်အမည်မှာ The Trial of Adolf Eichmann ဖြစ်ပြီး ရေးသားသူမှာ Lord Russel of Liverpool ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ The Windmill Press Ltd, မှ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

စစ်တရားခံ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခမန်းကလည်း မိမိအပေါ် စွဲချက်တင်ထားသမျှအားလုံးကို အပြစ်မရှိပါဟု လျှောက်ထားခဲ့ ပါတယ်။

စစ်တရားခံ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခမန်းကို စွဲချက်တင်ခဲ့တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်အမှု ၁၅မှု ကတော့ စာမျက်နှာ(၁၈-၂၁) တွင်းမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။

တရားရုံးတွင် စစ်တရားခံ အိုက်ခ်မန်းအား စစ်ဆေးနေစဉ်
“ပထမစွဲချက်”

ဂျူးအမျိုးသားများအပေါ် ရာဇဝင်မှုများကျူးလွန်ခြင်း

ဤအမှုတွင် “အိုက်ခ်မန်း” သည် အခြားသူများနှင့်အတူ “အော့စ်ဝစ်”၊ “ချဲလ်ပဒို”၊ “ဘော့ဘီအား”၊ “ထရီကလင်ကား မေဒင် နက်” အစရှိသည့် ချွေးတပ်အကျဉ်းစခန်းများတွင် သန်းပေါင်းများစွာသော ဂျူးများအား အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့လွှတ်၍ လည်း ကောင်း၊ အခြားနည်းမျိုးစုံတို့ဖြင့်လည်းကောင်း သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် “အိုက်ခ်မန်း” သည် အခြား ဂျာမန်တပ် မတော် အရာရှိလေးဦးနှင့်အတူအေ-ဘီ-စီ-ဒီ စသည့် ချွေးတပ်စခန်းများရှိရာ ရုရှားပြည်တွင် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ ၁၉၄၂ ခု နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဂျူးလူမျိုးပေါင်း ၃၆၃၀၀၀ (သုံးသိန်းခြောက်သောင်းသုံးထောင်ထက်မနည်း) သုတ်သင် သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည်။

“ဒုတိယစွဲချက်”

ဂျူးအမျိုးသားများအားဆန့်ကျင်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း

ဤအမှုတွင် တရားခံသည် အခြားတပါးသောသူများနှင့်အတူ ဂျူးလူမျိုးများအားနောက်ဆုံးရှင်းလင်းသုတ်သင်သည့် ပြ ဿနာကို ဖြေရှင်း ရာ၌သန်းပေါင်းများစွာသော ဂျူးများအားသတ်ဖြတ်သုတ်သင်ရန် လုပ်ဆောင်သည့်အနေဖြင့် ချွေးတပ် အလုပ်ကြမ်းစခန်းများတွင် ညှင်းပန်းစေခိုင်းခြင်း၊ “ဂက်တို” ခေါ် သီးသန့်ရပ်ကွက်များတွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်း၊ စခန်းတခုမှ တခုသို့လည်းကောင်း၊ ချွေးတပ် အလုပ်ကြမ်းစခန်းတခုမှ တခုသို့လည်းကောင်း၊ အဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်း၊ လူ သားမဆန်သည့် အခြေအနေများဖြင့် ၎င်းတို့အားအစုလိုက် အပြုံလိုက် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ခြင်း။

“တတိယစွဲချက်”

ဂျူးအမျိုးသားများအားဆန်ကျင်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း

ဤအမှုတွင် ၁၉၃၈ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၁၀ ရက်နေ့ ညများတွင် (မှန်များကိုရိုက်ခွဲခဲ့သော) ဂျူးလူမျိုး ၂၀၀၀၀ (နှစ် သောင်း) ခန့် ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက် နှိပစ်က်ညှင်းပန်း၍ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ဂျူးလူမျိုးများ အား လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးအရသပိတ်မှောက်ခြင်း “နုရင်ဘတ် ဥပဒေ” အရမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာများ လျှောက်ထား ရခြင်းနှင့် အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးကာ “ပါချောင်” နှင့် “ဘူချောင်ဝါ” ချွေးတပ်စခန်းများသို့ အဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်း။

“စတုတ္တစွဲချက်”

ဂျူးအမျိုးသားများအားဆန့်ကျင်သည့် ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ခြင်း

ဤအမှုတွင် တရားခံသည် အရှေ့ဘက်ဒေသမှ သာရက်စီယန်စတက်နှင့် အခြားစခန်းများတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အမှုများ အပါအဝင် ဂျူးများနှင့် ဂျက်ပစီလူမျိုးများအားသားသမီးများမမွေးဖွားနိုင်အောင် သွေးကြောများ ဖြတ်ပစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင် အမျိုးသမီးများအား သဘာဝမကျသည့် အဓမ္မနည်းများဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းစသည်တို့ဖြင့် ဂျူးလူမျိုးများ မျိုး ပြုတ်အောင် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း။

“ပဉ္စမစွဲချက်”

လူသားများအပေါ် ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း

ဤအမှုတွင် ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အတွင်းလူသတ်မှုများညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ ကျွန်ပြုမှုများ၊ အစာရေစာ အငတ် ထားခြင်းများနှင့် ဂျာမနီနှင့် ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံများသို့ ဂျူးများအားအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်း” တို့အပြင် လူသားများအပေါ် ရာဇ ဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်း၊ လူသားများအပေါ် ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်းစတဲ့ အမှုများ ဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ် အာဏာရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိစဉ်က ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ အာဏာရှင်တို့ထုံးစံအတိုင်း အိုက်ခ်မန်းလည်း စကားလုံးကောင်း ကောင်းလှလှတွေနဲ့ ၎င်းရဲ့ရှေ့နေ ဒေါက်တာဆာဗေးတိယပ်စ်နဲ့အတူ သူ့အပေါ်စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းချက်ထုတ်ပါတော့ တယ်။

တရားခွင်ရောက် ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခ်မန်း
“ဂျူးတွေအပေါ်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများအတွက် လေးနက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ ရုံးတော်မှာ တင်ပြထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြတဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကို မြင်ရကြားရတဲ့ အခါ ကျွန်တော်ဟာ အထက်အမိန့်အရ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတဲ့ ကြောက်စရာဖြစ်ရပ်တွေကို မြင်ခဲ့ရတုန်းကလိုပဲ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ဒီလို မတော်တရားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတွေပါ။ ကျွန်တော့် မှာ လူတစ်ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုလို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာတွေဟာ နိုင် ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်”လို့ လျှောက်လဲချက်မှာ ငြင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခ်မန်းနဲ့ သူ့ရှေ့နေတို့ရဲ့ငြင်းဆို လျှောက်လဲချက်များကို ရုံးတော်က လက်မခံနိုင်ဘဲ ၁၉၆၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက် ရုံးတင်စစ်ဆေးချိန် ၈လအကြာမှာတော့ ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် သေဒဏ်စီရင်လိုက်ပါတော့တယ်။

သေဒဏ်စီရင်ချက်တွင် “တရားခံသည် အမိန့်ကို အထက်အမိန့်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားကြိုးမာန်တက် လိုက်နာ ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ ရာဇဝတ်မှုများကို လိုလိုလားလား ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း အထင်အရှားတွေ့ရှိရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တရားခံ အိုက်ခ်မန်းအား ဤရုံးတော်မှ ဂျူးလူမျိုးများအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုများ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇ ဝတ်မှုများနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့၍ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် သေဒဏ်စီရင်ချက် ချမှတ်လိုက်သည်”လို့ ပါရှိပါတယ်။

နောက်ဆုံးမှာတော့ ဓမ္မနဲ့အဓမ္မတို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာ အဓမ္မတို့ အရှုံးပေးရစမြဲမို့ နာဇီ ဒုစစ်ဗိုလ်မှူးကြီး အိုက်ခ်မန်းဟာ ဂျူးများ အား သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည် သမိုင်းတွင် ကြီးမားအနက်ရှိုင်းဆုံးသော ရာဇဝတ်မှုကြီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ရ ပါတယ်။

Credit : Burma irrawaddy