Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပား အျမင့္ေပ ၄၀၀၀ အထိ ေပါက္ေရာက္ ႏိုင္္သည္။ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။

အပင္

ႀကီးထြားမႈ ျမန္ေသာ အပင္ လတ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေပ ၃၀ မွ ၄၀ အထိျမင့္သည္။ အေခါက္ထူ သည္။ မီးခိုးစိမ္းေရာင္ရွိသည္။ အတြင္းသား အ၀ါေရာင္ ရွိသည္။

အရြက္

ရြက္ေပါင္း ျဖစ္ၿပီး ရြက္ဆိုင္ထြက္သည္။ ရြက္ျမႊာမ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထြက္၍ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ဘဲဥ ပံုသ႑ာန္ရွိသည္။

ရြက္ရင္းအနည္းငယ္၀ိုင္း ၊ သို႔မဟုတ္ သြယ္၍ ရြက္ဖ်ား ခၽြန္သည္။ အေၾကာထင္ရွားသည္။ ထိပ္ရြက္ တစ္ရြက္ ပါသည္။

အပြင့္

ခရမ္းေရာင္ အပြင့္ မ်ားျဖစ္သည္။ ပန္းခိုင္ရွည္သည္။ ေခါင္းေလာင္းပံုရွိၿပီး အသားထူသည္။ ပြင့္ၫွာရွည္၍ တုတ္သည္ ။ နယုန္ ၊ ၀ါဆို တြင္ ပြင့္သည္။

အသီး

သီးေတာင့္ ရွည္ျဖစ္၍ ျပားၿပီး အေမြးကေလးမ်ားရွိသည္။ တြဲလ်ားက်၍ သီးသည္။ စိမ္းၫိုေရာင္ ရွိသည္။ အတြင္းသား ထူသည္။ အေစ့တြင္ အေတာင္ပါသည္။ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ သီးသည္။

အသံုးဝင္ပံု

အေခါက္ ၊ အရြက္၊ အသီး ၊ အျမစ္ ။

အာနိသင္

ျမန္မာ ေဆးက်မ္း မ်ား အလိုအရ ဖန္ခါးေသာ အရသာရွိ၍ ပူ၏ ၊ စပ္၏ ၊ ေၾကလြယ္၏ ၊ ႏႈတ္ကို ၿမိန္ေစ၏ ။ ႏွလံုး ၊ လည္ပင္းကို အက်ိဳးျပဳ၏ ။ ၀မ္းမီး ကို ေတာက္ေစသည္။

ေလသလိပ္ ကို ႏိုင္သည္။ ျမင္းသရိုက္ ၊ ၀မ္းသက္ ၊ အဖ်ား ၊ အစာမေၾက ၊ ႏူနာ ၊ ပ်ိဳ႕အန္ ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္၍ ခြန္အားကို တိုးပြားေစသည္။

အေခါက္အသံုးျပဳပံု

၁ ။ ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္မႈန္႔ကို ခ်င္းရည္ ၊ ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ ေရာစပ္လ်က္ ေသာက္ေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

၂ ။ အေခါက္မႈန္႔ ကို ေရေႏြးတြင္ ၂ နာရီခန္႔စိမ္၍ စစ္ၿပီး နံနက္ ည ေသာက္ေသာ္ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

၃ ။ ေၾကာင္လွ်ာ ေခါက္ ကို ေရစိမ္၍ ၎ေရႏွင့္ ပလုတ္က်င္း ေပးေသာ္ ခံတြင္း ေျခာက္ ကြဲနာ ေပ်ာက္၏ ။

 

၄ ။ သားဖြားၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ ေရာဂါ ၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ ေရာဂါ မ်ားအတြက္လည္း ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ကို သံုး၏ ။

၅ ။ အျမစ္ေခါက္ကို အဆစ္အမ်က္ေရာဂါဖ်ာ ေရာဂါ ၊ ၀မ္းေဖာ ၊ ၀မ္းေရာင္ ၊ ၀မ္းကိုက္ ေရာဂါ မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ၏ ။

အရြက္အသံုးျပဳပံု

၁ ။ ေၾကာင္လွ်ာရြ က္ၫွစ္ေရကို ေသာက္ေသာ္ ဘိန္းဆိပ္သင့္ ျခင္း ေပ်ာက္၏ ။

၂ ။ ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ျပဳတ္တို႔စားက ၀မ္းမီးေကာင္း၏။ နားအူ နားကိုက္ေကာင္း၏။

အသီးအ သံုးျပဳပံု

၁ ။ အသီး ကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း ၊ ဖုတ္၍ လည္းေကာင္းစားျခင္းျဖင့္ အစာမေၾက ေရာဂါ ၊ လည္ပင္းႀကီး ေရာဂါ ၊ သရိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။ သုပ္စားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္း တြင္း အပူဖုေပါက္ေသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္သည္။

 

၂ ။ ၾကက္သားႏွင့္ ခ်က္စားပါက ပန္းနာ ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

၃ ။ ငါးရံ႕ျဖင့္ခ်က္စားပါက ကာလ၀မ္း ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။ အား ကို ျဖစ္ေစၿပီး အစာမေၾကေရာဂါ ၀မ္းပ်က္ ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

၄ ။ ပုစြန္ျဖင့္ ခ်က္စားက ႏွလံုးေလရိုက္ေရာဂါ ၊ ႏွလံုးတုန္ ၊ ရင္တုန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

၅ ။ ငါးသေလာက္ျဖင့္ ခ်က္စားက အေဖာေရာဂါကို က်ေစ၍ လူကို ၀ၿဖိဳးေစၿပီး ႏွလံုးအားနည္းျခင္း ကို ေပ်ာက္ေစသည္။

၆ ။ ငါးေျမြထိုးႏွင့္ ခ်က္စားက ဒူလာေသြး၀မ္း မီးယပ္ေသြး၀မ္း ႏွင့္ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

အျမစ္အသံုးျပဳပံု

အျမစ္ကိုေသြး၍ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာ၀င္ မန္းလိုက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသည္။

ေၾကာင္လွ်ာ အမ်ိဳးမ်ိဳး

 

ေၾကာင္လွ်ာသည္ ေၾကာင္လွ်ာႀကီး၊ ေၾကာင္လွ်ာလက္တို၊ ေၾကာင္လွ်ာဆူးေပါက္ဟူ၍ ၃မ်ိဳးရွိသည္။ အသီးအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ကြာၾက၏။

ေၾကာင္လွ်ာႀကီးမွာထင္ရွား၏။ တဲြ၍သီး၏။ ေၾကာင္လွ်ာလက္တိုမွာ အသီးတို၏။ ေထာင္၍သီး၏။

ေၾကာင္လွ်ာပင္သည္ ဒသမူလ(ဆယ္ပါးအုပ္စု) ေဆးဘက္တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ အသီးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္၍ စားၾကသည္။

အရြက္ကိုလည္း ေရေႏြးေဖ်ာ၍ တို႔ျမွဳတ္စား၏။ထိုကဲ့သို႔စားဖြယ္ရာ၌ ေက်းဇူးမ်ားသည့္အျပင္ ေဆးဘက္တို႔တြင္လည္း အသံုးမ်ားၾက၏။

အရသာႏွင့္အက်ိဳးမွာ အသီး၊ အျမစ္၊ အေခါက္တို႔ကို သံုးရ၏။ ဖန္၊ ခါး၊ ငန္၏။ (အစိမ္း) ၊ ပူ၏၊ စပ္၏၊ ေၾကလြယ္သည္။

 

ဂုဏ္ႏွင့္စြမ္းရည္မွာ ၿမိန္ေစ၏။ ႏွလံုး၊ လည္ပင္းကို အက်ိဳးျပဳသည္။ ၀မ္းမီးကိုေတာက္ေစ၏။ ေလ သလိပ္ကိုႏိုင္၏။

ဂူလံုး၊ ျမင္းသရိုက္၊ ပိုးေရာဂါ စသည့္တို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။ အပင္သည္ ဖန္၊ ခါး၊ စပ္၏။ ေအး၏။၊ ၀မ္းမီးကိုေတာက္ေစ၏။

ခ်ဳပ္၏၊ သုတ္ခြန္အား တိုးပြားေစ၏၊ ေဒါသသံုးပါးကို ၿငိမ္းေစ၏၊ ႏႈတ္မၿမိန္၊ သႏ႖ိပါတ္အဖ်ား၊ အစာမေၾက၊ ေလျပည့္၊ ပိုး၊ ပ်ိဳ႕အန္၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ေရငတ္၊ ၀မ္းသက္၊ ႏူနာတို႔ကို အသံုးမ်ားၾက၏။

ေရာဂါအလိုက္ အသံုးျပဳနည္းမွာ ႏႈတ္မၿမိန္နာအတြက္ ၎ အပြင့္ ကို သုတ္စားျခင္း၊ ေရေႏြးေဖ်ာၿပီး တို႔ျမွဳတ္စားျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

ေလျဖတ္ေလငန္းအတြက္ တျခမ္းေသ၊ တပိုင္းေသ၊ ေသြးမေလွ်ာက္ ေလမေလ်ွာက္၊ ထံုနာက်င္နာ၊ ခ်ိနဲ႔ေသာသူမ်ားသည္ ၎အေခါက္အျမစ္တို႔ကို ေသြးလိမ္းရ၏။

 

၎အေခါက္အျမစ္ႏွင့္တကြ ဒသမူလေခၚ ေဆးျမစ္ဆယ္မ်ိဳး ဦးေဆာင္ၿပီးလွ်င္ စီမံထားေသာ ေဆးရည္၊ ေဆးမႈန္႔၊ ဖ်က္ေဆး၊ ေတေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း သံုးစဲြနိုင္၏။

ဓာတ္စာအျဖစ္လည္း အဖူး၊ အပြင့္၊ အရြက္၊ အသီးတို႔ကို ႏွစ္သက္သလို စီမံ၍ မ်ားမ်ား စားေပးရာ၏။

ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါတို႔၌ ေဆးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဓာတ္စာအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳေသာ အသက္ကယ္တင္ရွင္ အပင္ျဖစ္သည္။

သားဖြားမီးယပ္ေရာဂါအတြက္ သားဖြားၿပီးေနာက္ ၄-၅-၆ ရက္တိုင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၌ ျဖစ္တတ္၏။

ထိုအခါ ေအာက္ပါ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ေဆး ကိုစီမံေပးရသည္။ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ၆ေရြးသား၊ ခ်င္းေျခာက္ ၆ေရြးသား၊ ထန္းလ်က္ ၁၂ေရြးသားတို႔ကိုေရာ၍ အလံုး ၃လံုးရေအာင္ လံုးထားပါ။

နံနက္၊ ေန႔၊ ည ဒသမူျပဳတ္ရည္ႏွင့္ တိုက္ေကြ်းခဲ့ေသာ္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ထို ေဆးအစြမ္းကို ေတြ႔ရပါမည္။

 

ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးအတြက္ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ မႈန္႔ကို ခ်င္းသတၳဳရည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရာစပ္၍ လ်က္ခဲ့ေသာ္ ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္း၏။

အစာမေၾက ေရာဂါ အတြက္ အေခါက္မႈန္႔ ကို ေရေႏြးတြင္ ၂နာရီၾကာမွ် စိမ္၍စစ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁က်ပ္သားမွ် နံနက္ည ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ၀မ္းမီးႏုံ႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ခံတြင္းေျခာက္ကဲြနာ ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ကို သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ကို ေရႏွင့္စိမ္၍ ၎ေရကို ႏႈတ္က်င္းေပးခဲ့ေသာ္ ခံတြင္းေျခာက္ကဲြနာ ေပ်ာက္ကင္း၏။

ဘိန္းဆိပ္သင့္သူမ်ားအား ေၾကာင္လွ်ာရြက္ သတၳဳရည္ကို တိုက္ခဲ့ေသာ္ သက္သာ၏။

ေခါင္းထက္ျခမ္းကိုက္ေသာအခါ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ေရႏွင့္ စပ္၍ ႏြားနို႔၊ ပဲစင္းငံုရြက္ သတၳဳရည္ေရာၿပီး ရွဴေပးခဲ့ေသာ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏။

Credit to မွတ္စု Page

ကိုးကား –

၁ ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား

၂ အရွင္နာဂသိန္ေရးသားေသာ ပံုျပေဆးအဘိဓာန္ စာအုပ္

၃ က်န္းမာေရး ၀က္ဆိုက္ေပါင္းစံု

share from : ဘဝခါးခါး

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

 

မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင် ကြောင်လျှာပင်

 

 

မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြား အမြင့်ပေ ၄၀၀၀ အထိ ပေါက်ရောက် နိုင်သည်။ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သည်။

အပင်

ကြီးထွားမှု မြန်သောအပင်လတ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပေ ၃၀ မှ ၄၀ အထိမြင့်သည်။ အခေါက်ထူသည်။ မီးခိုးစိမ်းရောင်ရှိသည်။ အတွင်းသား အဝါရောင် ရှိသည်။

အရွက်

ရွက်ပေါင်း ဖြစ်ပြီး ရွက်ဆိုင်ထွက်သည်။ ရွက်မြွှာများ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထွက်၍ ရှည်မျောမျော ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်။

ရွက်ရင်းအနည်းငယ်ဝိုင်း ၊ သို့မဟုတ် သွယ်၍ ရွက်ဖျား ချွန်သည်။ အကြောထင်ရှားသည်။ ထိပ်ရွက် တစ်ရွက် ပါသည်။

အပွင့်

ခရမ်းရောင် အပွင့်များဖြစ်သည်။ ပန်းခိုင်ရှည်သည်။ ခေါင်းလောင်းပုံရှိပြီး အသားထူသည်။ ပွင့်ညှာရှည်၍ တုတ်သည် ။ နယုန် ၊ ဝါဆို တွင် ပွင့်သည်။

အသီး

သီးတောင့် ရှည်ဖြစ်၍ ပြားပြီး အမွေးကလေးများရှိသည်။ တွဲလျားကျ၍ သီးသည်။ စိမ်းညိုရောင် ရှိသည်။ အတွင်းသား ထူသည်။ အစေ့တွင် အတောင်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် သီးသည်။

အသုံးဝင်ပုံ

 

အခေါက် ၊ အရွက်၊ အသီး ၊ အမြစ် ။

အာနိသင်

မြန်မာဆေးကျမ်းများ အလိုအရ ဖန်ခါးသော အရသာရှိ၍ ပူ၏ ၊ စပ်၏ ၊ ကြေလွယ်၏ ၊ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏ ။ နှလုံး ၊ လည်ပင်းကို အကျိုးပြု၏ ။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။

လေ သလိပ်ကို နိုင်သည်။ မြင်းသရိုက် ၊ ဝမ်းသက် ၊ အဖျား ၊ အစာမကြေ ၊ နူနာ ၊ ပျို့အန် ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၍ ခွန်အားကို တိုးပွားစေသည်။

အခေါက်အသုံးပြုပုံ

၁ ။ ကြောင်လျှာအခေါက်မှုန့်ကို ချင်းရည် ၊ ပျားရည်တို့နှင့် ရောစပ်လျက် သောက်သော် ပန်းနာ ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်၏ ။

၂ ။ အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် ၂ နာရီခန့်စိမ်၍ စစ်ပြီး နံနက် ည သောက်သော် အစာမကြေရောဂါ ပျောက်၏ ။

၃ ။ ကြောင်လျှာခေါက် ကို ရေစိမ်၍ ၎င်းရေနှင့် ပလုတ်ကျင်း ပေးသော် ခံတွင်း ခြောက် ကွဲနာ ပျောက်၏ ။

 

၄ ။ သားဖွားပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲသည့်ရောဂါ ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ရောဂါများအတွက်လည်း ကြောင်လျှာခေါက်ကို သုံး၏ ။

၅ ။ အမြစ်ခေါက်ကို အဆစ်အမျက်ရောဂါဖျားရောဂါ ၊ ဝမ်းဖော ၊ ဝမ်းရောင် ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြု၏ ။

အရွက်အသုံးပြုပုံ

၁ ။ ကြောင်လျှာရွက်ညှစ်ရေကို သောက်သော် ဘိန်းဆိပ်သင့် ခြင်း ပျောက်၏ ။

၂ ။ ကြောင်လျှာရွက်ပြုတ်တို့စားက ဝမ်းမီးကောင်း၏။ နားအူ နားကိုက်ကောင်း၏။

အသီးအသုံးပြုပုံ

၁ ။ အသီးကို ပြုတ်၍ လည်းကောင်း ၊ ဖုတ်၍ လည်းကောင်းစားခြင်းဖြင့် အစာမကြေရောဂါ ၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါ ၊ သရိုက်ရောဂါ ပျောက်၏။ သုပ်စားခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းတွင်း အပူဖုပေါက်သောရောဂါ ပျောက်သည်။

 

၂ ။ ကြက်သားနှင့် ချက်စားပါက ပန်းနာရောဂါ ပျောက်၏ ။

၃ ။ ငါးရံ့ဖြင့်ချက်စားပါက ကာလဝမ်းရောဂါပျောက်၏ ။ အားကို ဖြစ်စေပြီး အစာမကြေရောဂါ ဝမ်းပျက်ရောဂါပျောက်၏။

၄ ။ ပုစွန်ဖြင့် ချက်စားက နှလုံးလေရိုက်ရောဂါ ၊ နှလုံးတုန် ၊ ရင်တုန်ရောဂါ ပျောက်၏။

၅ ။ ငါးသလောက်ဖြင့် ချက်စားက အဖောရောဂါကို ကျစေ၍ လူကို ဝဖြိုးစေပြီး နှလုံးအားနည်းခြင်း ကို ပျောက်စေသည်။

၆ ။ ငါးမြွေထိုးနှင့် ချက်စားက ဒူလာသွေးဝမ်း မီးယပ်သွေးဝမ်း နှင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်အသုံးပြုပုံ

အမြစ်ကိုသွေး၍ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အနာဝင် မန်းလိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်းသည်။

ကြောင်လျှာ အမျိုးမျိုး

 

ကြောင်လျှာသည် ကြောင်လျှာကြီး၊ ကြောင်လျှာလက်တို၊ ကြောင်လျှာဆူးပေါက်ဟူ၍ ၃မျိုးရှိသည်။ အသီးအနေဖြင့် အနည်းငယ်ကွာကြ၏။

ကြောင်လျှာကြီးမှာထင်ရှား၏။ တွဲ၍သီး၏။ ကြောင်လျှာလက်တိုမှာ အသီးတို၏။ ထောင်၍သီး၏။

ကြောင်လျှာပင်သည် ဒသမူလ(ဆယ်ပါးအုပ်စု) ဆေးဘက်တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့သည် အသီးကို အမျိုးမျိုးပြုလုပ်၍ စားကြသည်။

အရွက်ကိုလည်း ရေနွေးဖျော၍ တို့မြှုတ်စား၏။ထိုကဲ့သို့စားဖွယ်ရာ၌ ကျေးဇူးများသည့်အပြင် ဆေးဘက်တို့တွင်လည်း အသုံးများကြ၏။

အရသာနှင့်အကျိုးမှာ အသီး၊ အမြစ်၊ အခေါက်တို့ကို သုံးရ၏။ ဖန်၊ ခါး၊ ငန်၏။ (အစိမ်း) ၊ ပူ၏၊ စပ်၏၊ ကြေလွယ်သည်။

 

ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည်မှာ မြိန်စေ၏။ နှလုံး၊ လည်ပင်းကို အကျိုးပြုသည်။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ လေ သလိပ်ကိုနိုင်၏။

ဂူလုံး၊ မြင်းသရိုက်၊ ပိုးရောဂါ စသည့်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အပင်သည် ဖန်၊ ခါး၊ စပ်၏။ အေး၏။၊ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။

ချုပ်၏၊ သုတ်ခွန်အား တိုးပွားစေ၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏၊ နှုတ်မမြိန်၊ သန္တွိပါတ်အဖျား၊ အစာမကြေ၊ လေပြည့်၊ ပိုး၊ ပျို့အန်၊ ချောင်းဆိုး၊ ရေငတ်၊ ဝမ်းသက်၊ နူနာတို့ကို အသုံးများကြ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်းမှာ နှုတ်မမြိန်နာအတွက် ၎င်းအပွင့်ကို သုတ်စားခြင်း၊ ရေနွေးဖျောပြီး တို့မြှုတ်စားခြင်း ပြုလုပ်ပေးရသည်။

လေဖြတ်လေငန်းအတွက် တခြမ်းသေ၊ တပိုင်းသေ၊ သွေးမလျှောက် လေမလျှောက်၊ ထုံနာကျင်နာ၊ ချိနဲ့သောသူများသည် ၎င်းအခေါက်အမြစ်တို့ကို သွေးလိမ်းရ၏။

 

၎င်းအခေါက်အမြစ်နှင့်တကွ ဒသမူလခေါ် ဆေးမြစ်ဆယ်မျိုး ဦးဆောင်ပြီးလျှင် စီမံထားသော ဆေးရည်၊ ဆေးမှုန့်၊ ဖျက်ဆေး၊ တေဆေး အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်၏။

ဓာတ်စာအဖြစ်လည်း အဖူး၊ အပွင့်၊ အရွက်၊ အသီးတို့ကို နှစ်သက်သလို စီမံ၍ များများ စားပေးရာ၏။

ဖော်ပြပါ ရောဂါတို့၌ ဆေးအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဓာတ်စာအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း များစွာ ကျေးဇူးပြုသော အသက်ကယ်တင်ရှင် အပင်ဖြစ်သည်။

သားဖွားမီးယပ်ရောဂါအတွက် သားဖွားပြီးနောက် ၄-၅-၆ ရက်တိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းသည် အမျိုးသမီးတို့၌ ဖြစ်တတ်၏။

ထိုအခါ အောက်ပါ ကြောင်လျှာခေါက် ဆေးကိုစီမံပေးရသည်။ ကြောင်လျှာခေါက် ၆ရွေးသား၊ ချင်းခြောက် ၆ရွေးသား၊ ထန်းလျက် ၁၂ရွေးသားတို့ကိုရော၍ အလုံး ၃လုံးရအောင် လုံးထားပါ။

နံနက်၊ နေ့၊ ည ဒသမူပြုတ်ရည်နှင့် တိုက်ကျွေးခဲ့သော် အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် ထိုဆေးအစွမ်းကို တွေ့ရပါမည်။

 

ပန်းနာချောင်းဆိုးအတွက် ကြောင်လျှာခေါက်မှုန့်ကို ချင်းသတ္ထုရည်နှင့်လည်းကောင်း၊ ပျားရည်နှင့် လည်းကောင်း၊ ရောစပ်၍ လျက်ခဲ့သော် ပန်းနာချောင်းဆိုးရောဂါသည် ပျောက်ကင်း၏။

အစာမကြေရောဂါ အတွက် အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် ၂နာရီကြာမျှ စိမ်၍စစ်ပြီးနောက် တစ်ကြိမ်လျှင် ၁ကျပ်သားမျှ နံနက်ည သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းမီးနုံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အစာမကြေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းခြောက်ကွဲနာ ကြောင်လျှာရွက်ကို သို့မဟုတ် ကြောင်လျှာခေါက်ကို ရေနှင့်စိမ်၍ ၎င်းရေကို နှုတ်ကျင်းပေးခဲ့သော် ခံတွင်းခြောက်ကွဲနာ ပျောက်ကင်း၏။

ဘိန်းဆိပ်သင့်သူများအား ကြောင်လျှာရွက် သတ္ထုရည်ကို တိုက်ခဲ့သော် သက်သာ၏။

ခေါင်းထက်ခြမ်းကိုက်သောအခါ ကြောင်လျှာခေါက်ရေနှင့် စပ်၍ နွားနို့၊ ပဲစင်းငုံရွက် သတ္ထုရည်ရောပြီး ရှူပေးခဲ့သော် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

Credit to မှတ်စု Page

ကိုးကား –

၁ မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ

၂ အရှင်နာဂသိန်ရေးသားသော ပုံပြဆေးအဘိဓာန် စာအုပ်

၃ ကျန်းမာရေး ဝက်ဆိုက်ပေါင်းစုံ

share from : ဘဝခါးခါး