ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွာ Indapaper.com ကေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ အခ်မ္းသာဆုံး ၁၀ ဦးစာရင္းဆိုၿပီး စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

Indapaper.com ဆိုတာ တိက်ခိုင္မာမႈအပိုင္းမွာ ေျပာစရာ ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ  ေရးသမားေတြထဲမွာ အခ်မ္းသာဆုံး ငါးဦးစာရင္းကို တင္ထားရာမွာလည္း လြဲမွားမႈေတြ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေ႐ႊကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးေလာကမွာ အခ်မ္းသာဆုံး နံပါတ္ (၅) အျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၃ သန္းသာ ႂကြယ္ဝေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေဒၚလာ ၉၂ သန္းနဲ႔ ဒုတိယ အခ်မ္းသာဆုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့လို႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေဒၚလာ ၈၄ သန္းနဲ႔ အဆင့္သုံး၊ သူရဦးေ႐ႊမန္းကို ေဒၚလာ ၆၅ သန္းနဲ႔ အဆင့္ (၄)၊ လက္ရွိ နိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေဒၚလာ ၂၁၅ သန္းနဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အခ်မ္းသာဆုံး နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ဆိုၿပီး အေဝဖန္ ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ Indapaper.com ကို ေလ့လာရာမွာ ဒီဝက္ဘ္ဆိုက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တင္မကဘဲ တျခားႏိုင္ငံေတြက အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပါ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္လို႔ မွားယြင္းႏိုင္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးသမား ငါးဦးရဲ႕ ႂကြယ္ဝမႈကို ေဘးဖယ္ၿပီးေတာ့ Indapaper.com ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး စာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔ လိုအပ္မွာပါ။

Indapaper.com က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္းမွာဆိုရင္ ထူးကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုက ဦးေတဇကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး Asia World က ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံနဲ႔ ဒုတိယအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
Max Myanmar ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို ေတာ့ ေဒၚလာ (၅) ဘီလ်ံနဲ႔ တတိယအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဦးျပည္ေအာင္နဲ႔ ဦးေနေအာင္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ ျမန္မာ့နံပါတ္ (၄) ႂကြယ္ဝသူေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို အႀကံဉာဏ္ ေပးေနခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေ႐ႊမန္း ရဲ႕ သားႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္သက္မန္းကို ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနဲ႔ ႂကြယ္ဝမႈ အဆင့္ နံပါတ္ (၅) အျဖစ္ ပုံေဖာ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
Myint & Associate က ဦးမိုးျမင့္ကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံနဲ႔ ျမန္မာ့အခ်မ္းသာဆုံး နံပါတ္ (၆) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပတၱျမားနဂါးက ဦးေနဝင္းထြန္းကေတာ့ ေဒၚလာ သုံးဘီလ်ံနဲ႔ အဆင့္ (၇) မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
ေဇကမာၻဦးခင္ေ႐ႊက ေဒၚလာ ၂ ဒသ မ ၆ ဘီလ်ံနဲ႔ အဆင့္ (၈) မွာ ရပ္တည္ေနၿပီး ယုဇန ဦးေဌးျမင့္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနဲ႔ အဆင့္ (၉) ပါ။ ေ႐ႊေတာင္လုပ္ငန္းစုက ဦးအိုက္ထြန္းကိုေတာ့ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနဲ႔ ျမန္မာအခ်မ္းသာဆုံးအဆင့္ (၁၀) လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီ စစ္တမ္း ကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္သူက လက္ရွိမွာ အခ်မ္းသာဆုံးျဖစ္ေနၿပီး ဘယ္သူက လက္ရွိမွာ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ အျမင့္ဆုံးလဲဆိုတာျဖစ္ၿပီး Indapaper.com ကေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦးဟာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လို႔ ဒီ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးဟာ အခြန္ ထမ္းေဆာင္မႈအပိုင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရွိလာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ အနီးစပ္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခြန္ထမ္းစာရင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္ ဝင္ေငြခြန္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းအထက္ ေပးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ကိုဝင္းရဲ႕ကေမာၻဇ ဘဏ္က က်ပ္ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္နဲ႔ ထိပ္တန္းေနရာက ရပ္တည္ေနၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေအာက္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမွာ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုေတြျဖစ္တဲ့ ျမဝတီဘဏ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၅၀၁ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၂) ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး Myanmar Economic Holdings Limited က က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၆၅ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၃) ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့အျပင္ Myawady Trading ကလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၅၁၀ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၄) ေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္တဲ့ အဆင့္ (၅) ေနရာမွာ Shwe Byain Phyu ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၇၅၃ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး အဆင့္ (၆) ေနရာမွာေတာ့ Global Treasure ဘဏ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅၆၀ ေက်ာ္၊ အဆင့္ (၇) ေနရာမွာ Regency Material Trading ကုမၸဏီ က  က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၄၂၃ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။
ဝင္ေငြခြန္ကို က်ပ္သန္းေလးေထာင္ေအာက္ ေပးေဆာင္ၿပီး ထိပ္တန္း အခြန္ထမ္း ၁၀၀၀ စာရင္းမွာ ရပ္တည္ေနသူေတြထဲက အဆင့္ (၈) မွာ Dagon Beverages ကုမၸဏီ က က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၃၃၈ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနၿပီး Asia Energy Trading ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၄၉ ေက်ာ္နဲ႔ အဆင့္ (၉) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အဆင့္ (၁၀) ေနရာမွာ Benhur Trading ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Indapaper.com က ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းနဲ႔ လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားမႈကို ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Indapaper.com က ေဖာ္ျပရာမွာ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္က ဦးဝင္းေအာင္၊ သမဝါယမဘဏ္နဲ႔ SMIDB ဘဏ္ႀကီးႏွစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ လက္ရွိအခ်မ္းသာဆုံးလို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့ ကေမာၻဇ ဦးေအာင္ကိုဝင္း၊ ေ႐ႊသံလြင္ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဧဒင္ဦးခ်စ္ခိုင္၊ FMI ဦးသိမ္းေ၀ တို႔ မပါဝင္တာနဲ႔ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အခြန္ထမ္း ထိပ္တန္းစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းစာရင္းမွာ ထိပ္ဆုံးကမရွိဘဲ Indapaper.com က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းထဲမွာပါတဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဆိုရင္လည္း သူ႔ ရဲ႕ ဧရာဝတီဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ထိပ္တန္း ကုန္သြယ္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ေပးေဆာင္သူ စာရင္းမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ထိပ္တန္း ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္တဲ့ စာရင္းမွာ ပါဝင္သလို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ထိပ္တန္း ဝင္ေငြခြန္စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာမွာလည္း အမ်ားဆုံး ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းမွာ ပါဝင္သူျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Indapaper က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္းနဲ႔ သူ တို႔ရဲ႕ အခြန္ေဆာင္မႈ အေျခအေနေတြကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ယုံၾကည္မႈ ရွိႏိုင္မလဲ၊ မွန္ကန္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အခြန္ထမ္းမႈ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ မွန္ကန္စြာ စိစစ္ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်မ္းသာဆုံးဆိုၿပီး Indapaper.com က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦး စာရင္းမွာ အျငင္းပြားမႈေတြလည္း ရွိေနၿပီး ဒီအေပၚမွာ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းက တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ Tracking The Tycoons မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်မ္းသာဆုံး ၁၈ ဦးကို ျပန္ေရရမယ္ဆိုရင္ ဦးေတဇ၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္၊ ဦးေအာင္သက္မန္း၊ ဦးမိုးျမင့္၊ ဦးေနဝင္းထြန္း၊ ဦးခင္ေ႐ႊ၊ ဦးေဌးျမင့္၊ ဦးအိုက္ထြန္း၊ ဦးခ်စ္ခိုင္၊ ဦးေအာင္ကိုဝင္း၊ ဦးသိမ္းေဝ၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဦးေအာင္ျမတ္၊ ဦးတင္ဝင္းနဲ႔ ဦးေမာင္ဝိတ္တို႔ ျဖစ္ၿပီး ဒီေဆာင္းပါးဟာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်မ္းသာဆုံး ၁၈ ဦးသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေလာက္ကစၿပီး အခြန္မွန္မွန္ေဆာင္တယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ကိုင္စြဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဂ်ီဒီပီမွာ အခြန္ပါဝင္မႈ အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဂ်ီဒီပီမွာ အခြန္ပါဝင္မႈ အနိမ့္ဆုံးျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ မွ်တတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ျဖစ္ေစရမယ္ ႀကဳံးဝါးထားေပမယ့္ တကယ့္တကယ္တမ္းမွာက အခြန္ Base ခ်ဲ႕မယ္ဆိုၿပီး ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္ေစမယ့္ အခြန္တိုးေကာက္သလို ျဖစ္ေစတာေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေတာ့ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ စိစစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာ မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းဝင္မယ့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြကို အရင္က အခြန္ေရွာင္ခဲ့တာေတြ အတြက္ေတာင္မွ အေရးမယူဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္မႈမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တာက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြက အခြန္ေရွာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အခြန္ေရွာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဖြင့္ခ်ခဲ့တဲ့ ပနားမားေပပါနဲ႔ ပတ္သက္တာပါ။ ပနားမားေပပါစာတန္း အခြန္ေရွာင္မႈေတြ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ တျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ ပနားမားေပပါမွာ ေဖာ္ျပခံရသူေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈတာကိုပဲ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ပနားမားေပပါမွာဆိုရင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ ျပည္ပမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈေတြနဲ႔ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ အရႈပ္ေတာ္ပုံကို ဖြင့္ခ်ခဲ့တဲ့ ပနားမား စာ႐ြက္စာတန္းမ်ား (Panama Papers) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအဖြဲ႕ (ICIJ) ရဲ႕ ဧၿပီ ၃ ရက္က ဖြင့္ခ်ခဲ့တဲ့ ပနာမား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေရးသမား ၁၄၀ ဦး (ဒီအထဲမွာ လက္ရွိနဲ႔ ယခင္ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲ ၁၂ ဦးပါဝင္ပါတယ္)၊ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္သူေတြရဲ႕ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ၊ ျပည္ပမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျပဳလုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္းေတြ ပါဝင္တဲ့ စာ႐ြက္စာတန္း ေပါင္း ၁၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပနားမား အရႈပ္ေတာ္ပုံဖြင့္ခ်မႈ မတိုင္မီ ရွိခဲ့တဲ့ ICIJ ရဲ႕သီးျခားမွတ္တမ္းမွာ Burma ေခါင္းစဥ္ေအာက္က အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ပင္မ ေဖာက္သည္ (Officer and Master Clients) စာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတြနဲ႔ ကုမၸဏီ ေတြရဲ႕ အမည္စာရင္း ၁၇ ခု ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၁၇ ခုထဲမွာဆိုရင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေအးေဇာ္ဝင္း၊ ေဒါက္တာဥမၼာမိုးျမင့္၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြတင္၊ ေဒၚျမသီတာေဆြတင္၊ ေဒၚျမျမစိုး၊ ဦးသုတ၊ ဦးေ႒းျမင့္၊ ဦးမိုးျမင့္ (မိုက္ကယ္မိုးျမင့္)၊ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔ ဦးမ်ိဳးတင္စတဲ့ ျမန္မာအမည္ေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ အဂၤလိပ္အမည္နဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့စာရင္းထဲမွာ Jonathan W.smith၊ Earnest Howard Bolton II၊ Quamruddin Ahmed၊ William Mark Hilsma ႏွင့္ Financecorp Limited လုပ္ငန္းစုေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ဆက္ႏႊယ္မႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက တရားဝင္လိပ္စာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Myanmar ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြစာရင္းမွာဆို Poscelin Myanmar Limited၊ Myanmar – Search Company Limited၊ CNOOC Myanmar Ltd ႏွင့္ CNOOC Myanmar Holding Ltdတို႔ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ပနားမားေပပါစာရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္မႈ၊ ေဖာ္ထုတ္မႈေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။
လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဖုန္းဘီလ္ အခြန္ဟာ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွ စတင္ေကာက္ခံတာျဖစ္ၿပီး မၾကာမီမွာလည္း အေျခခံျပည္သူေတြ အထိနာႏိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈ ျဖစ္လာမယ့္သေဘာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မႈေတြအရ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး သတင္းစာ ထုတ္ေဝသူေတြ ျပည္သူေတြအထိနာေစမယ့္ အခြန္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ထားမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
အရင္တုန္းက သြင္းကုန္ေတြအေပၚ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံရာမွာ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၂ နဲ႔ ေကာက္ခံခဲ့ရာက ကမာၻ႔အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕ရဲ႕ အမ်ိဳးတူ ကုန္ပစၥည္း ခြဲျခားေဖာ္ျပတဲ့ သတ္မွတ္စနစ္အရ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္း စာရင္း ၂၀၁၇ ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္လိုက္တဲ့ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမွာ ဘိလပ္ေျမကို တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကေန သုံးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္သုံးဆားကို အရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ အသင့္ေသာက္သုံးႏိုင္တဲ့ေကာ္ဖီ ( Instant Coffee)ကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ ျပည္တြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိတဲ့ အသီးအႏွံေတြကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ ၾကက္သြန္နီ/ၾကက္သြန္ျဖဴကို အရင္ ၀ ဒသမ ၅/၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ပန္းမ်ိဳးစုံကို အရင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပရိေဘာဂေတြကို ယခင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အရင္ ၁၀၀ တန္ ေကာ္ ဖီမစ္ဟာ ၁၂၀ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္မႈအလိုက္ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မယ့္ဒဏ္ကို ျပည္သူေတြ ခံရဦးမွာပါ။

အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ျပင္ဆင္မႈမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြလည္း မလြတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို အရင္ သုံးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ CKD စနစ္နဲ႔တင္သြင္းထုတ္လုပ္မယ့္ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ကုန္တင္ယာဥ္ေတြကို အရင္သုံးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနရာက ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးေကာက္မွာပါ။

အိမ္သုံးလူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကိုေတာ့ အရင္အတိုင္းမေျပာင္းလဲဘဲ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီနဲ႔ ေအာက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီအထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို အရင္ အတိုင္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ နဲ႔ပဲ ဆက္လက္ေကာက္ခံမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ CKD(Complete Knocked Down) စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မယ့္ လူစီးအိမ္သုံးကားေတြကို အရင္ကထက္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမွာပါ။ အရင္က CKD စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းတဲ့ လူစီးအိမ္သုံးကားေတြကို ေကာက္ခံတဲ့အ ေကာက္ခြန္ႏႈန္းက လက္ရွိ လူစီးကားတင္သြင္းေနတဲ့ႏႈန္းျဖစ္တဲ့၂၀၀၀ စီစီအထက္ဆိုရင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀၊ ၂၀၀၀ စီစီေအာက္ဆို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ နဲ႔ ေကာက္ခံခဲ့ရာက CKD စနစ္နဲ႔ တင္သြင္းမယ့္ လူစီးကားေတြကိုေတာ့ ၂၀၀၀ စီစီေအာက္ဆို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀ စီစီ အထက္ဆို ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ နဲ႔ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမွာပါ။ ဒီလိုတိုးျမႇင့္လာတဲ့အခြန္ႏႈန္းေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့တယ္ဆိုၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ႀကီးေတြရဲ႕ အခြန္ေရွာင္ေနမႈေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈထားမႈေတြဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ မွန္ကန္ေနရဲ႕လားဆိုတာ အျမန္ဆုံး သုံးသပ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ NLD အစိုးရလက္ထက္ အခြန္ေရွာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ၊ အခြန္မေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး မွန္ကန္မွ်တတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြကို ျပည္သူေတြက လိုလားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္ေနသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈ မျပဳဘဲ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ေနသူေတြအေပၚ အခြန္ပိုေကာက္တာေတြဟာ မမွ်တတဲ့ အခြန္စနစ္ကို ျဖစ္ပြားေစ႐ုံသာမက မမွ်တတဲ့ ေဈးပိုင္ကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုပါ ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕အထင္ျမင္လြဲမႈကိုပါ ခံရႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ေတြ စာရင္းကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ Indapaper.com ကို သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ေဖာ္ျပမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိသလဲဆိုတာကိုေတာ့ အကဲျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ခက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ Indapaper ဟာ အျခားႏိုင္ငံတကာက ၂၀၁၇ ထိပ္တန္းအခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕စာရင္းကို ေဖာ္ျပထားမႈေတြ၊ အားကစားက႑မွာရွိတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈေတြကိုပါ ေရးသား ေဖာ္ျပထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

ဇင္ဘာေဘြ၊ တန္ဇန္းနီးယား စတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းကိုပါ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားရွိေနတဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ေတြ စိတ္ဝင္စားဆုံးေနရာေတြကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လတ္တေလာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတဲ့ Indapaper ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္းေဖာ္ျပမႈဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ေစၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္ႏိုင္မႈ အေပၚလည္း အျငင္းပြားေဝဖန္စရာေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုထြက္ေပၚလာမႈေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ရွိေနတဲ့ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေန၊ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း ေတြနဲ႔အတူ အခြန္ ထမ္းေဆာင္မႈေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္ တက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရ ရဲ႕အခြန္ ေပၚလစီနဲ႔အတူ ျမန္မာ့ ထိပ္တန္း ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ သူေတြရဲ႕အေျခအေန၊ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈေတြအေပၚ စနစ္တက် စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အခွန်

အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှာ Indapaper.com ကနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ၁၀ ဦးစာရင်းဆိုပြီး စစ်တမ်းတစ်ရပ် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။

Indapaper.com ဆိုတာ တိကျခိုင်မာမှုအပိုင်းမှာ ပြောစရာ ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာ အချမ်းသာဆုံး ငါးဦးစာရင်းကို တင်ထားရာမှာလည်း လွဲမှားမှုတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) ဦးသန်းရွှေကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် (၅) အဖြစ် ဒေါ်လာ ၂၃ သန်းသာ ကြွယ်ဝကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ကို ဒေါ်လာ ၉၂ သန်းနဲ့ ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့လို့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိသမ္မတ ဦးထင်ကျော်ကို ဒေါ်လာ ၈၄ သန်းနဲ့ အဆင့်သုံး၊ သူရဦးရွှေမန်းကို ဒေါ်လာ ၆၅ သန်းနဲ့ အဆင့် (၄)၊ လက်ရှိနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေါ်လာ ၂၁၅ သန်းနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် (၁) အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် မဖြစ်နိုင်တဲ့စစ်တမ်းတစ်ရပ် ဆိုပြီး အဝေဖန် ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Indapaper.com ကို လေ့လာရာမှာ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတင်မကဘဲ တခြားနိုင်ငံတွေက အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ ဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့ မှားယွင်းနိုင်တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမား ငါးဦးရဲ့ ကြွယ်ဝမှုကို ဘေးဖယ်ပြီးတော့ Indapaper.com ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ ဦး စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်မှာပါ။

Indapaper.com က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ ဦးစာရင်းမှာဆိုရင် ထူးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုက ဦးတေဇကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၇ ဘီလျံနဲ့ နံပါတ် (၁) အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး Asia World က ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကိုတော့ ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလျံနဲ့ ဒုတိယအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Max Myanmar ဦးဇော်ဇော်ကိုတော့ ဒေါ်လာ (၅) ဘီလျံနဲ့ တတိယအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးပြည်အောင်နဲ့ ဦးနေအောင်ကိုတော့ ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလျံနဲ့ မြန်မာ့နံပါတ် (၄) ကြွယ်ဝသူတွေအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး လက်ရှိအစိုးရကို အကြံဉာဏ် ပေးနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ သားကြီးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သက်မန်းကို ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၂ ဘီလျံနဲ့ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် နံပါတ် (၅) အဖြစ် ပုံဖော်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Myint & Associate က ဦးမိုးမြင့်ကိုတော့ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလျံနဲ့ မြန်မာ့အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် (၆) အဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး ပတ္တမြားနဂါးက ဦးနေဝင်းထွန်းကတော့ ဒေါ်လာ သုံးဘီလျံနဲ့ အဆင့် (၇) မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေက ဒေါ်လာ ၂ ဒသ မ ၆ ဘီလျံနဲ့ အဆင့် (၈) မှာ ရပ်တည်နေပြီး ယုဇန ဦးဌေးမြင့်ကတော့ ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလျံနဲ့ အဆင့် (၉) ပါ။ ရွှေတောင်လုပ်ငန်းစုက ဦးအိုက်ထွန်းကိုတော့ ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလျံနဲ့ မြန်မာအချမ်းသာဆုံးအဆင့် (၁၀) လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဒီစစ်တမ်းကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူက လက်ရှိမှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေပြီး ဘယ်သူက လက်ရှိမှာ အခွန်ထမ်းဆောင်မှု အမြင့်ဆုံးလဲဆိုတာဖြစ်ပြီး Indapaper.com ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦးဟာလည်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်လို့ ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ ဦးဟာ အခွန် ထမ်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိလာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနီးစပ်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အခွန်ထမ်းစာရင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန်မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း နှစ်သောင်းအထက် ပေးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ကိုဝင်းရဲ့ကမ္ဘောဇ ဘဏ်က ကျပ် ၂၃ ဘီလျံကျော်နဲ့ ထိပ်တန်းနေရာက ရပ်တည်နေပြီး ကျပ်သန်းပေါင်း နှစ်သောင်းအောက် အခွန်ပေးဆောင်မှုမှာ တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေဖြစ်တဲ့ မြဝတီဘဏ်က ကျပ်သန်းပေါင်း ၈၅၀၁ ကျော်နဲ့ အဆင့် (၂) နေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Myanmar Economic Holdings Limited က ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၇၆၅ ကျော်နဲ့ အဆင့် (၃) နေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အပြင် Myawady Trading ကလည်း ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၅၁၀ ကျော်နဲ့ အဆင့် (၄) နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်တဲ့ အဆင့် (၅) နေရာမှာ Shwe Byain Phyu ကုမ္ပဏီက ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၇၅၃ ကျော်နဲ့ ရပ်တည်နေပြီး အဆင့် (၆) နေရာမှာတော့ Global Treasure ဘဏ်က ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၅၆၀ ကျော်၊ အဆင့် (၇) နေရာမှာ Regency Material Trading ကုမ္ပဏီက ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၄၂၃ ကျော်နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဝင်ငွေခွန်ကို ကျပ်သန်းလေးထောင်အောက် ပေးဆောင်ပြီး ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၁၀၀၀ စာရင်းမှာ ရပ်တည်နေသူတွေထဲက အဆင့် (၈) မှာ Dagon Beverages ကုမ္ပဏီက ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၃၃၈ ကျော်နဲ့ ရပ်တည်နေပြီး Asia Energy Trading ကုမ္ပဏီက ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၀၄၉ ကျော်နဲ့ အဆင့် (၉) နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ အဆင့် (၁၀) နေရာမှာ Benhur Trading ကုမ္ပဏီက ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။

Indapaper.com က ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းနဲ့ လက်ရှိမှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားမှုကို ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Indapaper.com က ဖော်ပြရာမှာ ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်က ဦးဝင်းအောင်၊ သမဝါယမဘဏ်နဲ့ SMIDB ဘဏ်ကြီးနှစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဦးခင်မောင်အေး၊ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ လက်ရှိအချမ်းသာဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ကမ္ဘောဇ ဦးအောင်ကိုဝင်း၊ ရွှေသံလွင် ဦးကျော်ဝင်း၊ ဧဒင်ဦးချစ်ခိုင်၊ FMI ဦးသိမ်းေ၀ တို့ မပါဝင်တာနဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အခွန်ထမ်း ထိပ်တန်းစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အခွန်ထမ်းစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကမရှိဘဲ Indapaper.com က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာပါတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ဆိုရင်လည်း သူ့ ရဲ့ ဧရာဝတီဘဏ်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှစ်စဉ်ထိပ်တန်း ကုန်သွယ်ခွန်၊ ဝင်ငွေခွန်၊ ပေးဆောင်သူ စာရင်းမှာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ထိပ်တန်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်တဲ့ စာရင်းမှာ ပါဝင်သလို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ထိပ်တန်း ဝင်ငွေခွန်စာရင်း ထုတ်ပြန်ရာမှာလည်း အများဆုံး ပေးဆောင်သူများစာရင်းမှာ ပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Indapaper က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းနဲ့ သူ တို့ရဲ့ အခွန်ဆောင်မှု အခြေအနေတွေကို ချိန်ထိုးကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည်မှု ရှိနိုင်မလဲ၊ မှန်ကန်နိုင်မလဲ ဆိုတာကတော့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အခွန်ထမ်းမှု အခြေအနေတွေကိုတော့ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ မှန်ကန်စွာ စိစစ်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံးဆိုပြီး Indapaper.com က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၁၀ ဦး စာရင်းမှာ အငြင်းပွားမှုတွေလည်း ရှိနေပြီး ဒီအပေါ်မှာ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက တွက်ချက် ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ Tracking The Tycoons မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချမ်းသာဆုံး ၁၈ ဦးကို ပြန်ရေရမယ်ဆိုရင် ဦးတေဇ၊ ဦးထွန်းမြင့်နိုင်၊ ဦးဇော်ဇော်၊ ဦးပြည်အောင်နှင့် ဦးနေအောင်၊ ဦးအောင်သက်မန်း၊ ဦးမိုးမြင့်၊ ဦးနေဝင်းထွန်း၊ ဦးခင်ရွှေ၊ ဦးဌေးမြင့်၊ ဦးအိုက်ထွန်း၊ ဦးချစ်ခိုင်၊ ဦးအောင်ကိုဝင်း၊ ဦးသိမ်းဝေ၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးဝင်းအောင်၊ ဦးအောင်မြတ်၊ ဦးတင်ဝင်းနဲ့ ဦးမောင်ဝိတ်တို့ ဖြစ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စု ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချမ်းသာဆုံး ၁၈ ဦးသာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် လောက်ကစပြီး အခွန်မှန်မှန်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ကိုင်စွဲနိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဂျီဒီပီမှာ အခွန်ပါဝင်မှု အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။

တကယ်တော့ ဂျီဒီပီမှာ အခွန်ပါဝင်မှု အနိမ့်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဟာ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ မျှတတဲ့ အခွန်ကောက်ခံမှု ဖြစ်စေရမယ် ကြုံးဝါးထားပေမယ့် တကယ့်တကယ်တမ်းမှာက အခွန် Base ချဲ့မယ်ဆိုပြီး ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေအပေါ် အဓိက သက်ရောက်စေမယ့် အခွန်တိုးကောက်သလို ဖြစ်စေတာတွေ့ခဲ့ရပြီး အခွန်ရှောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီကတော့ အခွန်တိမ်းရှောင်မှု စိစစ်ဖို့ ပြင်ဆင်တာ မတွေ့ရတဲ့အပြင် ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းဝင်မယ့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကို အရင်က အခွန်ရှောင်ခဲ့တာတွေ အတွက်တောင်မှ အရေးမယူဘူးလို့ ထုတ်ပြန်မှုမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တာက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက အခွန်ရှောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ အခွန်ရှောင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဖွင့်ချခဲ့တဲ့ ပနားမားပေပါနဲ့ ပတ်သက်တာပါ။ ပနားမားပေပါစာတန်း အခွန်ရှောင်မှုတွေ ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် တခြား နိုင်ငံတွေမှာ ပနားမားပေပါမှာ ဖော်ပြခံရသူတွေကို စစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရက လျစ်လျူရှုတာကိုပဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ပနားမားပေပါမှာဆိုရင် အခွန်တိမ်းရှောင်မှု၊ ပြည်ပမှာ လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ ငွေကြေးခဝါချမှု အရှုပ်တော်ပုံကို ဖွင့်ချခဲ့တဲ့ ပနားမား စာရွက်စာတန်းများ (Panama Papers) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး ဂျာနယ်လစ်များအဖွဲ့ (ICIJ) ရဲ့ ဧပြီ ၃ ရက်က ဖွင့်ချခဲ့တဲ့ ပနာမား စာရွက်စာတမ်းများမှာ နိုင်ငံ ၅၀ ကျော်က နိုင်ငံရေးသမား ၁၄၀ ဦး (ဒီအထဲမှာ လက်ရှိနဲ့ ယခင်နိုင်ငံ အကြီးအကဲ ၁၂ ဦးပါဝင်ပါတယ်)၊ သူတို့နဲ့ပတ်သက် ဆက်နွှယ်သူတွေရဲ့ အခွန်တိမ်းရှောင်မှု၊ ပြည်ပမှာ လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုပြုလုပ်ခြင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ စာရွက်စာတန်း ပေါင်း ၁၁ ဒသမ ၅ သန်းကျော်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပနားမား အရှုပ်တော်ပုံဖွင့်ချမှု မတိုင်မီ ရှိခဲ့တဲ့ ICIJ ရဲ့သီးခြားမှတ်တမ်းမှာ Burma ခေါင်းစဉ်အောက်က အရာရှိကြီးတွေနဲ့ ပင်မ ဖောက်သည် (Officer and Master Clients) စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီ တွေရဲ့ အမည်စာရင်း ၁၇ ခု ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ၁၇ ခုထဲမှာဆိုရင် ဦးအောင်ကျော်မြင့်၊ ဦးအေးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဥမ္မာမိုးမြင့်၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးမောင်မောင်ဆွေတင်၊ ဒေါ်မြသီတာဆွေတင်၊ ဒေါ်မြမြစိုး၊ ဦးသုတ၊ ဦးေဋ္ဌးမြင့်၊ ဦးမိုးမြင့် (မိုက်ကယ်မိုးမြင့်)၊ ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ ဦးမျိုးတင်စတဲ့ မြန်မာအမည်တွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ အင်္ဂလိပ်အမည်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့စာရင်းထဲမှာ Jonathan W.smith၊ Earnest Howard Bolton II၊ Quamruddin Ahmed၊ William Mark Hilsma နှင့် Financecorp Limited လုပ်ငန်းစုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဆက်နွှယ်မှုတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တရားဝင်လိပ်စာ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Myanmar ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေစာရင်းမှာဆို Poscelin Myanmar Limited၊ Myanmar – Search Company Limited၊ CNOOC Myanmar Ltd နှင့် CNOOC Myanmar Holding Ltdတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

ပနားမားပေပါစာရင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေမှာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်မှု၊ ဖော်ထုတ်မှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။
လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်မှာ အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံမှုတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းဘီလ် အခွန်ဟာ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှ စတင်ကောက်ခံတာဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာလည်း အခြေခံပြည်သူတွေ အထိနာနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှု ဖြစ်လာမယ့်သဘော ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကောက်ခွန်နှုန်း တိုးမြှင့်မှုတွေအရ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကစပြီး သတင်းစာ ထုတ်ဝေသူတွေ ပြည်သူတွေအထိနာစေမယ့် အခွန်နှုန်း တိုးမြှင့်ထားမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အရင်တုန်းက သွင်းကုန်တွေအပေါ် အကောက်ခွန်ကောက်ခံရာမှာ မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၁၂ နဲ့ ကောက်ခံခဲ့ရာက ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့ရဲ့ အမျိုးတူ ကုန်ပစ္စည်း ခွဲခြားဖော်ပြတဲ့ သတ်မှတ်စနစ်အရ ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်း စာရင်း ၂၀၁၇ ကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကစပြီး တိုးမြှင့်ကောက်ခံတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ အကောက်ခွန်နှုန်းမှာ ဘိလပ်မြေကို တစ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ သုံးရာခိုင်နှုန်း၊ အိမ်သုံးဆားကို အရင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၊ အသင့်သောက်သုံးနိုင်တဲ့ကော်ဖီ ( Instant Coffee)ကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၊ ပြည်တွင်းမှာ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိတဲ့ အသီးအနှံတွေကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ရာခိုင်နှုန်း ၃၀၊ ကြက်သွန်နီ/ကြက်သွန်ဖြူကို အရင် ၀ ဒသမ ၅/၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ပန်းမျိုးစုံကို အရင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပရိဘောဂတွေကို ယခင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ တိုးမြှင့်ကောက်ခံတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် အရင် ၁၀၀ တန် ကော် ဖီမစ်ဟာ ၁၂၀ ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်မှုအလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မယ့်ဒဏ်ကို ပြည်သူတွေ ခံရဦးမှာပါ။

အကောက်ခွန်နှုန်း ပြင်ဆင်မှုမှာ မော်တော်ယာဉ်တွေလည်း မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တွေကို အရင် သုံးရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံနေရာက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ CKD စနစ်နဲ့တင်သွင်းထုတ်လုပ်မယ့် ဘတ်စ်ကားနဲ့ကုန်တင်ယာဉ်တွေကို အရင်သုံးရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံနေရာက ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးကောက်မှာပါ။

အိမ်သုံးလူစီးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုတော့ အရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီနဲ့ အောက်မော်တော်ယာဉ်တွေကို ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီအထက် မော်တော်ယာဉ်တွေကို အရင် အတိုင်း ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ နဲ့ပဲ ဆက်လက်ကောက်ခံမှာပါ။

ဒါပေမယ့် CKD(Complete Knocked Down) စနစ်နဲ့ တင်သွင်းတပ်ဆင်ထုတ်လုပ် ရောင်းချမယ့် လူစီးအိမ်သုံးကားတွေကို အရင်ကထက် အကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချကောက်ခံမှာပါ။ အရင်က CKD စနစ်နဲ့ တင်သွင်းတဲ့ လူစီးအိမ်သုံးကားတွေကို ကောက်ခံတဲ့အ ကောက်ခွန်နှုန်းက လက်ရှိ လူစီးကားတင်သွင်းနေတဲ့နှုန်းဖြစ်တဲ့၂၀၀၀ စီစီအထက်ဆိုရင် ရာခိုင်နှုန်း ၄၀၊ ၂၀၀၀ စီစီအောက်ဆို ရာခိုင်နှုန်း ၃၀ နဲ့ ကောက်ခံခဲ့ရာက CKD စနစ်နဲ့ တင်သွင်းမယ့် လူစီးကားတွေကိုတော့ ၂၀၀၀ စီစီအောက်ဆို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၀၀ စီစီ အထက်ဆို ရာခိုင်နှုန်း၂၀ နဲ့လျှော့ချကောက်ခံမှာပါ။ ဒီလိုတိုးမြှင့်လာတဲ့အခွန်နှုန်းတွေနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့တယ်ဆိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်ကြီးတွေရဲ့ အခွန်ရှောင်နေမှုတွေကို လျစ်လျူရှုထားမှုတွေဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ မှန်ကန်နေရဲ့လားဆိုတာ အမြန်ဆုံး သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။

လက်ရှိအချိန်မှာ NLD အစိုးရလက်ထက် အခွန်ရှောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ၊ အခွန်မဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး မှန်ကန်မျှတတဲ့ အခွန်ကောက်ခံနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကို ပြည်သူတွေက လိုလားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်ရှောင်နေသူတွေကို ဖော်ထုတ်အရေးယူမှု မပြုဘဲ မှန်ကန်စွာ ဆောင်နေသူတွေအပေါ် အခွန်ပိုကောက်တာတွေဟာ မမျှတတဲ့ အခွန်စနစ်ကို ဖြစ်ပွားစေရုံသာမက မမျှတတဲ့ ဈေးပိုင်ကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုပါ ဖြစ်စေပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲမှုကိုပါ ခံရနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ စာရင်းကို ဖော်ပြထားတဲ့ Indapaper.com ကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ဖော်ပြမှုဟာ ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ အကဲဖြတ်နိုင်ဖို့ခက်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ Indapaper ဟာ အခြားနိုင်ငံတကာက ၂၀၁၇ ထိပ်တန်းအချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စာရင်းကို ဖော်ပြထားမှုတွေ၊ အားကစားကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုပါ ရေးသား ဖော်ပြထားတာကိုလည်း တွေ့ရပြန်ပါတယ်။

ဇင်ဘာဘွေ၊ တန်ဇန်းနီးယား စတဲ့နိုင်ငံတွေက ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်းကိုပါ ဖော်ပြထားမှုများရှိနေတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ စိတ်ဝင်စားဆုံးနေရာတွေကိုလည်း ရွေးချယ်ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် လတ်တလော လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ Indapaper ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀ ဦးစာရင်းဖော်ပြမှုဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေရဲ့ မှန်ကန်နိုင်မှု အပေါ်လည်း အငြင်းပွားဝေဖန်စရာတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုထွက်ပေါ်လာမှုတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေ၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူ အခွန်ထမ်းဆောင်မှုတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့် တက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရရဲ့အခွန် ပေါ်လစီနဲ့အတူ မြန်မာ့ထိပ်တန်းချမ်းသာကြွယ်၀ သူတွေရဲ့အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခွန်ထမ်းဆောင်မှုတွေအပေါ် စနစ်တကျ စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

Credit – eleven

LEAVE A REPLY