Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

 

ကြ်န္ေတာ္နာမည္ ေအာင္ေဇာ္လတ္ပါ ကၽြန္ေတာ္ယခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္မွာေနပါသည္ ကၽြန္ေတာ္ယခုဒီpostကို မတင္ခ်င္ခဲ့ပါဘူး ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္အခု ကၽြန္ေတာ္အသိုင္းအဝိုင္း ေဆြးမ်ဳိးအေပါင္းသင္းၾကားမွာ အရွက္တကြဲ စိတ္မေကာင္းခ်င္းမ်ားစာြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကဳံေနရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီpostကိုတင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ရင္ထဲရွိတဲ့တိုင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာရရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာကို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႕ကတည္း ကၽြန္ေတာ္ဒီပိုစ္ကိုတင္ခဲ့ခ်င္တာပါ

ကၽြန္ေတာ္ ေအာင္ေဇာ္လတ္ ႏွင့္ မသီတာျမင့္(ခ) သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမတ္ေကသီေအာင္ သည္ 2006 ခုႏွစ္မွာ လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္လက္ထပ္ခဲ့ၾကပါသည္

ကၽြန္ေတာ္တို႕လက္ထပ္ၿပီးမၾကာခင္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္အေမရိကကို ျပန္လာခဲ့တယ္ ကၽြန္ေတာ္အေမရိျပန္ေရာက္ေနစဥ္ ျမတ္ေကသီေအာင္သည္ ႐ုပ္ရွင္ထုပ္
လုပ္ေရးပိုင္ရွင္ ေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္သိခဲ့ရတယ္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မိဘအသိုင္းအဝိုင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း

ကၽြန္ေတာ့္ကိုဒီအေၾကာင္းကိုထပ္ခါထပ္ခါေျပာခဲ့က်တယ္
ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္မယုံခဲ့ဘူး အဲ့ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္ခဲ့တယ္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ၿပီးေနာက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းဆီ အသြား ေရႊဂုံတိုင္စားေသာက္ဆိုင္နား အေရာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ျမတ္ေကသီေအာင္စီးတဲ့ကားကို ကၽြန္ေတာ္႐ုပ္တရက္ေတြ႕လိုက္ရတယ္ သူ႕ရဲ႕ဒါ႐ိုက္ဗာ ကားသမားက ကၽြန္ေတာ့္လည္ျမင္ေရာ ဆိုင္ထဲဝင္ၿပီး ျမတ္ေကသီေအာင္ကို သြားေျပာၿပီး ကားေမာင္းထြက္သြားတယ္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုင္ထဲဝင္သြားေတာ့ စားပြဲထိုးတစ္ေယာက္ကိုေမးတယ္ ေမးေတာ့ ျပန္သြားၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလိမ္တယ္ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္မယုံဘူး ဆိုင္ေရွ႕မွာ သူ႔ဖိနပ္ကို ေတြ႕ေနရလို႔ ကၽြန္ေတာ္မယုံလို႔မန္ေနဂ်ာကို ေခၚခိုင္းေတာ့ မန္ေနဂ်ာက ကၽြန္ေတာ့္ကို ျမတ္ေကသီေအာင္နဲ႕ဘာေတာ္လည္းလို႔ေမးတယ္ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ခင္မြန္ပါေျပာလိုက္ေတာ့မွ ျမတ္ေကသီေအာင္ ေခၚေပးတယ္ ျမတ္ေကသီေအာင္ကကၽြန္ေတာ့္လည္းေတြ႕ေရာ လက္ဆြဲၿပီး ဆိုင္ျပင္ကိုေခၚသြားတယ္ ဆိုင္ျပင္ေရာက္ေတာ့ သူ႔ကိုလိုက္ေႏွာက္ယွတ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုပိုးစိုးပက္စက္ေျပာခဲ့တယ္ ဘယ္ေလာက္ထိေျပာသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုရဲတိုင္ၿပီး ေထာင္ထဲထည့္ပစ္မယ္လို႔ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္ အဲ့ခ်ိန္ကကၽြန္ေတာ္က အေမရိကမွာ ႏိုင္ငံေရးခိုးလုံခြင့္နဲ႕ေန ေနတာ ကၽြန္ေတာ္လဲဘာမွ မေျပာပဲျပန္ခဲ့တယ္

သူလဲေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ ရွိတဲ့စားေသာင္ဆိုင္ျပန္ဝင္သြားခဲ့တယ္ အဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္က ေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ ေဖာက္ျပန္ေနတာကို သိလို ကၽြန္ေတာ္ ကြာရွင္းခြင့္ ေတာင္းခဲ့တယ္ အဲ့ခ်ိန္မွာ သူကကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာေျပာလဲဆိုေတာ္ သူေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ ပိုခ်စ္တယ္ ဒါေပ့မယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုက် သူ႕ရဲ႕အရွက္နဲ႔သိကၡာ မကြာေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့တယ္ ေနာက္သိပ့္မၾကာခင္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္အေမရိကကိုျပန္လာခဲ့တယ္ ဒီေရာက္ၿပီး တစ္ပတ္ေလာက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး သူ႔လင္းငယ္ျဖစ္တဲ့ ေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ နဲ႕ေပါင္းၿပီး သူတို႔ေဖာက္ျပန္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တရားစြဲမွာေၾကာက္လိုံဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့ကို သူကိုယ္တိုင္ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္အျမန္ထိုးေပးဘို႕ေတာင္းဆိုးခဲ့တယ္ ကၽြန္ေတာ္ဘက္ ကြားရွင္းစာခ်ဳပ္မွာ ခ်က္ခ်င္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး DHL မွ အျမန္ေခ်ာနဲဲ ပို႔ေပးခဲ့တယ္ သူ႕ဘက္ကကြာရွင္းစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္လဲထိုးမေပးခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္ဆီလဲဘာမွာျပန္ပို႔တာမရွိခဲ့ဘူး အဲ့ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေလးငါးေျခာက္ေလာက္ထိကၽြန္ေတာ္ေစာင့္ေပးခဲ့တယ္ ေလးငါးေျခာက္လၾကာတဲ့ထိ သူ႔ဘက္ကဘာမွအေၾကာင္းျပန္မလာေပမယ့္ သူ႔ေဖာက္ေနတဲ့သတင္းေတြက ပိုဆိုးဆိုးလာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္မိဘအသိုင္းဝိုင္းေတြရဲ႕ အရွက္နဲ႕သိကၡာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေၾကးမုံသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ မွာ မသီတာျမင့္(ခ)ျမတ္ေကသီေအာင္ကို ဇနီးအျဖစ္မွ စြန္႔လြတ္ေၾကာင္းကို တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့ၿပီးပါၿပီ မၾကာေသခင္က let talk မီဒီယာနဲ႕အေမအေျဖမွာ သူ႔နဲ႕ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္းကို ေမးတဲ့ခါမွာ ကၽြန္ေတာ္အမည္ကိုထပ္အသုံးၿပဳၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပဲ မ႐ိုေသ့စကား အတြင္းခံေဘာင္ဘီကအစ ဝယ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ့္ကိုထပ္ၿပီးအရွက္ခြဲခဲ့တယ္ မသိတဲ့သူေတြကေတာ့ ျမတ္ေကသီေအာင္အတြက္ မ်က္ရည္ေတြဘာေတြက်လို႔ေပါ့ဗ်ာ တကယ့္အမွန္က သူနဲ႕ ခ်စ္သူမျဖစ္ခင္ကတည္းကေနာက္ဆုံးိ သတင္စားမွာတရားဝင္ေၾကျငာတဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္အပ္တိုးတစ္ေခ်ာင္းေတာင္ကၽြန္ေတာ္မယူခဲ့ပါဘူး ကၽြန္ေတာ္အမွန္တိုင္း ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္ ကား လက္ဝတ္ရတနာ ေဒါလာေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္ဆုံး႐ူံးခဲ့တယ္ စၿပီးသိတဲ့ခ်ိန္ကစလို႔ သတင္းစားမွာေၾကျငာတဲ့အခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္ဘက္ကပဲအကုန္က်ခံတယ္ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ ေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ဆက္ၿပီးေဖာက ္ျပန္ ေနခဲ့တယ္ ထပ္ၿပီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သူ႕ေဖာက္ျပန္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တင္သိတာမဟုတ္ခဲ့ဘူး သူ႕မိဘအသိုင္းကစအကုန္သိေနက်ယ္ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္ဘက္မွာတစ္ေယာက္မွ မရွိခဲ့ပါဘူး အကုန္လုံးဟာ ျမတ္ေကသီေအာင္ဘက္မွာပဲရွိေနက်တယ္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သူ႔အေဖကိုယ္တိုင္ ေဇာ္မ်ဳိးေအာင္ကို သူတို႔အေခၚ ဦးေဇာ္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာရင္ နင္တို႕အသြားအလာသတိထားက် ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာတယ္ေပါ့ဗ်ာ

ယခုအခါ ျမတ္ေကသီေအာင္ရဲ႕ ညစ္ညမ္းေသာဓာတ္ပုံေတြအြန္လိုင္းမွာ ျပန္႔ေနတာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သိတဲ့သူေတြ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕မသိတဲ့သူေတြအားလုံး အြန္လိုင္းမွာေတြ႕ေနရမွာပါ တစ္ခ်ဳိ႕ကၽြန္ေတာ္နဲ႕သူနဲ႕ တရားဝင္ကြာရွင္းထားတဲ့အေၾကာင္းငိသိသူေတြရွိသလို မသိတဲ့ေသးတဲ့သူေတြလဲရွိပါတယ္ တစ္ခ်ဳိ႔ကလဲကၽြန္ေတာ္ဆီကိုဖုန္းဆက္ စာပို႔ၿပီး ေမးက်တယ္ ျမတ္ေကသီေအာင္ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ခုခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ့္မွာလဲအိမ္ေထာင္ရွိေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အရွက္သိကၡာ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုရဲ႕အရွက္သိပြာကၡာအတြက္ ဒီpostကို အြန္းလိုင္းမွာ တင္ၿပီးေျဖရွင္းလိုက္ရခ်င္းျဖစ္ပါတယ္ သက္ေသအျဖစ္ ၂၀၀၈ ေၾကမုံသတင္းစာမွာ တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့တဲ့စာပါ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Credit: ေအာင္ေဇာ္လတ္ (ကိုေဇာ္-နယူးေယာက္)

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

 

ကျွန်တော်နာမည် အောင်ဇော်လတ်ပါ ကျွန်တော်ယခု အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မှာနေပါသည် ကျွန်တော်ယခုဒီpostကို မတင်ချင်ခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အခု ကျွန်တော်အသိုင်းအဝိုင်း ဆွေးမျိုးအပေါင်းသင်းကြားမှာ အရှက်တကွဲ စိတ်မကောင်းချင်းများစာွနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရသောကြောင့် ကျွန်တော် ဒီpostကိုတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့တိုင်း ပွင့်လင်းစွာပြောရရင်တော့ ဒီပြဿနာကို လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်ကတည်း ကျွန်တော်ဒီပိုစ်ကိုတင်ခဲ့ချင်တာပါ

ကျွန်တော် အောင်ဇော်လတ် နှင့် မသီတာမြင့်(ခ) သရုပ်ဆောင် မြတ်ကေသီအောင် သည် 2006 ခုနှစ်မှာ လူသိရှင်ကြား တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ကြပါသည်

ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်အမေရိကကို ပြန်လာခဲ့တယ် ကျွန်တော်အမေရိပြန်ရောက်နေစဉ် မြတ်ကေသီအောင်သည် ရုပ်ရှင်ထုပ်
လုပ်ရေးပိုင်ရှင် ဇော်မျိုးအောင်နှင့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေတာကို ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ် ကျွန်တော်ရဲ့မိဘအသိုင်းအဝိုင်း သူငယ်ချင်းများကလည်း

ကျွန်တော့်ကိုဒီအကြောင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောခဲ့ကျတယ်
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မယုံခဲ့ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ၂၀၀၈ခုနှစ် မြန်မာပြည် နာဂစ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ရက်မှာပဲ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့တယ် မြန်မာပြည်ရောက်ပြီးနောက်နေ့မှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဆီ အသွား ရွှေဂုံတိုင်စားသောက်ဆိုင်နား အရောက်မှာ ကျွန်တော်မြတ်ကေသီအောင်စီးတဲ့ကားကို ကျွန်တော်ရုပ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ် သူ့ရဲ့ဒါရိုက်ဗာ ကားသမားက ကျွန်တော့်လည်မြင်ရော ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး မြတ်ကေသီအောင်ကို သွားပြောပြီး ကားမောင်းထွက်သွားတယ် ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲဝင်သွားတော့ စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ကိုမေးတယ် မေးတော့ ပြန်သွားပြီလို့ ကျွန်တော့်ကိုလိမ်တယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မယုံဘူး ဆိုင်ရှေ့မှာ သူ့ဖိနပ်ကို တွေ့နေရလို့ ကျွန်တော်မယုံလို့မန်နေဂျာကို ခေါ်ခိုင်းတော့ မန်နေဂျာက ကျွန်တော့်ကို မြတ်ကေသီအောင်နဲ့ဘာတော်လည်းလို့မေးတယ် ကျွန်တော် သူ့ခင်မွန်ပါပြောလိုက်တော့မှ မြတ်ကေသီအောင် ခေါ်ပေးတယ် မြတ်ကေသီအောင်ကကျွန်တော့်လည်းတွေ့ရော လက်ဆွဲပြီး ဆိုင်ပြင်ကိုခေါ်သွားတယ် ဆိုင်ပြင်ရောက်တော့ သူ့ကိုလိုက်နှောက်ယှတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုပိုးစိုးပက်စက်ပြောခဲ့တယ် ဘယ်လောက်ထိပြောသလဲဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုရဲတိုင်ပြီး ထောင်ထဲထည့်ပစ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ် အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်က အမေရိကမှာ နိုင်ငံရေးခိုးလုံခွင့်နဲ့နေ နေတာ ကျွန်တော်လဲဘာမှ မပြောပဲပြန်ခဲ့တယ်

သူလဲဇော်မျိုးအောင် ရှိတဲ့စားသောင်ဆိုင်ပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ် အဲ့နောက် ကျွန်တော်က ဇော်မျိုးအောင် ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလို ကျွန်တော် ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခဲ့တယ် အဲ့ချိန်မှာ သူကကျွန်တော့်ကို ဘာပြောလဲဆိုတော် သူဇော်မျိုးအောင် ပိုချစ်တယ် ဒါပေ့မယ့် ကျွန်တော်ကိုကျ သူ့ရဲ့အရှက်နဲ့သိက္ခာ မကွာပေးနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်ကို သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ် နောက်သိပ့်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်အမေရိကကိုပြန်လာခဲ့တယ် ဒီရောက်ပြီး တစ်ပတ်လောက်မှာပဲ ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့လင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ ဇော်မျိုးအောင် နဲ့ပေါင်းပြီး သူတို့ဖောက်ပြန်နေတာကို ကျွန်တော်တရားစွဲမှာကြောက်လိုံဆိုပြီး ကျွန်တော့ကို သူကိုယ်တိုင် ကွာရှင်းစာချုပ်မှာ လက်မှတ်အမြန်ထိုးပေးဘို့တောင်းဆိုးခဲ့တယ် ကျွန်တော်ဘက် ကွားရှင်းစာချုပ်မှာ ချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး DHL မှ အမြန်ချောနဲ ပို့ပေးခဲ့တယ် သူ့ဘက်ကကွာရှင်းစာချုပ်မှာ လက်မှတ်လဲထိုးမပေးခဲ့သလို ကျွန်တော်ဆီလဲဘာမှာပြန်ပို့တာမရှိခဲ့ဘူး အဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်ကို ကျွန်တော် လေးငါးခြောက်လောက်ထိကျွန်တော်စောင့်ပေးခဲ့တယ် လေးငါးခြောက်လကြာတဲ့ထိ သူ့ဘက်ကဘာမှအကြောင်းပြန်မလာပေမယ့် သူ့ဖောက်နေတဲ့သတင်းတွေက ပိုဆိုးဆိုးလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ကျွန်တော့်မိဘအသိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ အရှက်နဲ့သိက္ခာအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ ၁၄ မှာ မသီတာမြင့်(ခ)မြတ်ကေသီအောင်ကို ဇနီးအဖြစ်မှ စွန့်လွတ်ကြောင်းကို တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပြီးပါပြီ မကြာသေခင်က let talk မီဒီယာနဲ့အမေအဖြေမှာ သူ့နဲ့ကျွန်တော့်အကြောင်းကို မေးတဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်အမည်ကိုထပ်အသုံးပြုပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုပဲ မရိုသေ့စကား အတွင်းခံဘောင်ဘီကအစ ဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော့်ကိုထပ်ပြီးအရှက်ခွဲခဲ့တယ် မသိတဲ့သူတွေကတော့ မြတ်ကေသီအောင်အတွက် မျက်ရည်တွေဘာတွေကျလို့ပေါ့ဗျာ တကယ့်အမှန်က သူနဲ့ ချစ်သူမဖြစ်ခင်ကတည်းကနောက်ဆုံးိ သတင်စားမှာတရားဝင်ကြေငြာတဲ့အထိ ကျွန်တော်အပ်တိုးတစ်ချောင်းတောင်ကျွန်တော်မယူခဲ့ပါဘူး ကျွန်တော်အမှန်တိုင်း ပြောရရင် ကျွန်တော့်ရဲ့အိမ် ကား လက်ဝတ်ရတနာ ဒေါလာပေါင်းများစွာ ကျွန်တော်ဆုံးရူံးခဲ့တယ် စပြီးသိတဲ့ချိန်ကစလို့ သတင်းစားမှာကြေငြာတဲ့အချိန်ထိ ကျွန်တော်ဘက်ကပဲအကုန်ကျခံတယ် ဒါပေမယ့် သူကတော့ ဇော်မျိုးအောင်ဆက်ပြီးဖောက ်ပြန် နေခဲ့တယ် ထပ်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သူ့ဖောက်ပြန်နေတာကို ကျွန်တော်တင်သိတာမဟုတ်ခဲ့ဘူး သူ့မိဘအသိုင်းကစအကုန်သိနေကျယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဘက်မှာတစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး အကုန်လုံးဟာ မြတ်ကေသီအောင်ဘက်မှာပဲရှိနေကျတယ် ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ သူ့အဖေကိုယ်တိုင် ဇော်မျိုးအောင်ကို သူတို့အခေါ် ဦးဇော် ကျွန်တော်ပြန်လာရင် နင်တို့အသွားအလာသတိထားကျ ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပေါ့ဗျာ

ယခုအခါ မြတ်ကေသီအောင်ရဲ့ ညစ်ညမ်းသောဓာတ်ပုံတွေအွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နေတာ ကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်နဲ့မသိတဲ့သူတွေအားလုံး အွန်လိုင်းမှာတွေ့နေရမှာပါ တစ်ချို့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းထားတဲ့အကြောင်းငိသိသူတွေရှိသလို မသိတဲ့သေးတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ် တစ်ချို့ကလဲကျွန်တော်ဆီကိုဖုန်းဆက် စာပို့ပြီး မေးကျတယ် မြတ်ကေသီအောင် ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ခုချိန်မှာကျွန်တော့်မှာလဲအိမ်ထောင်ရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့အရှက်သိက္ခာ ကျွန်တော့်မိသားစုရဲ့အရှက်သိပွာက္ခာအတွက် ဒီpostကို အွန်းလိုင်းမှာ တင်ပြီးဖြေရှင်းလိုက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ် သက်သေအဖြစ် ၂၀၀၈ ကြေမုံသတင်းစာမှာ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့တဲ့စာပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်

အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

Credit: အောင်ဇော်လတ် (ကိုဇော်-နယူးယောက်)