ZawGyiျဖင့္ဖတ္ရန္

အြန္လုိင္းေပၚ၌ က်ဴးလြန္သည့္ ဆုိက္ဘာျပစ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား အီးယူကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူသံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားျခင္း၊ အြန္လိုင္းလိမ္လည္မႈ၊ အမ်ဳိးအမည္ခိုးယူမႈ၊ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း (သို႔) အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စသည့္အြန္လိုင္းေပၚတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ားမွာ ကမၻာတစ္၀န္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ားမွာ အသံုးျပဳသူသာမက၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း၊ ကြန္ရက္ေပၚရွိ ရာဇ၀တ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံနယ္ျခားမရွိ က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ဖ်က္ရာ၌ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္၍ ကမၻာတစ္၀န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အဓိကက်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည့္ MYPOL စီမံကိန္းသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုက္ဘာကြန္ရက္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စတင္သိရွိႏိုင္ေစရန္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးသင္တန္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ MYPOL သင္တန္းသည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာ အေျခခံဆိုက္ဘာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚေလ့လာျခင္းျဖင့္ အေမွာင္ကြန္ရက္အေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ လြန္စြာအေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MYPOL စီမံကိန္းသည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးကာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းရွိသည့္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္မႈကာ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သင္တန္းမ်ားပိုမိုေပးျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ား စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

MYPOL စီမံကိန္းအား ယူ႐ိုေငြ သန္း ၃၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၉.၆ဘီလီယံ) ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာစသည္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ MYPOL စီမံကိန္းမွအဆံုးတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ တုံ႔ျပန္မႈပိုမိုေပး၍ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းကာ လုပ္ငန္းပိုမိုကြၽမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ရဲ၀န္ေဆာင္မႈမွ အက်ဳိးခံစားရမည့္ ျမန္မာ့ျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေအာင္ျမင္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အင္အားအသံုးျပဳသည့္ ရဲအင္အားဆိုသည္ထက္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ရဲပံုစံမ်ဳိး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ MYPOL စီမံကိန္းမွ ျမန္မာအစိုးရအား တစ္ဆင့္ခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Unicodeျဖင့္ဖတ္ရန္
EU မှ သင်ကြားပေးသည့် ဆိုက်ဘာသင်တန်းကို တက်ရောက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တွေ့ရစဉ် (Photo: EU)
အွန်လိုင်းပေါ်၌ ကျူးလွန်သည့် ဆိုက်ဘာပြစ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား အီးယူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီးယူသံရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။

ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကွန်ပျူတာအချက်အလက်များအား နှောင့်ယှက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အချက်အလက်များပေါက်ကြားခြင်း၊ အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု၊ အမျိုးအမည်ခိုးယူမှု၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးစေရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း (သို့) အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု စသည့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ကျူးလွန်သည့် ဆိုက်ဘာပြစ်မှုများမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းဆိုက်ဘာပြစ်မှုများမှာ အသုံးပြုသူသာမက၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရများကိုပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်း၊ ကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းများမှာ နိုင်ငံနယ်ခြားမရှိ ကျူးလွန်သည့်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းဆိုက်ဘာပြစ်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ဖျက်ရာ၌ နယ်ခြားဖြတ်ကျော်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အဓိကကျလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် MYPOL စီမံကိန်းသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဆိုက်ဘာကွန်ရက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများအကြောင်း စတင်သိရှိနိုင်စေရန်၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသင်တန်းဖြင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်း MYPOL သင်တန်းသည် ပါဝင်တက်ရောက်သူများအနေဖြင့် အခြေခံခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖော်ထုတ်ကာ အခြေခံဆိုက်ဘာ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်လေ့လာခြင်းဖြင့် အမှောင်ကွန်ရက်အကြောင်း ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်အဖွဲ့ အစည်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ လွန်စွာအရေးပါသည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ MYPOL စီမံကိန်းသည် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးကာ၊ နိုင်ငံတကာ အကောင်းဆုံးအလေ့အထများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာမှုပေါ် အခြေခံ၍ ပြည်သူလူထုအပေါ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းရှိသည့် မြန်ဆန်ထိရောက်မှုကာ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ငါးနှစ်တာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ရပ်ရွာအခြေပြု ရဲလုပ်ငန်းနှင့် ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းများပိုမိုပေးခြင်းဖြင့် မတူညီသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပေးခြင်းများ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။

MYPOL စီမံကိန်းအား ယူရိုငွေ သန်း ၃၀ (မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၉.၆ဘီလီယံ) ဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းစီမံကိန်းမှာ မြန်မာ့ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လွှတ်တော်၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာစသည်တို့နှင့် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းကာ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိကြောင်း၊ MYPOL စီမံကိန်းမှအဆုံးတွင် အကျိုးခံစားရမည့်သူများမှာ တုံ့ပြန်မှုပိုမိုပေး၍ လေးစားဖွယ်ကောင်းကာ လုပ်ငန်းပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့် ရဲဝန်ဆောင်မှုမှ အကျိုးခံစားရမည့် မြန်မာ့ပြည်သူလူထုပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအောင်မြင်ရန် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး နေ့ချင်းညချင်း အောင်မြင်မှုမရနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အင်အားအသုံးပြုသည့် ရဲအင်အားဆိုသည်ထက် ပြည်သူလူထုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ရဲပုံစံမျိုး တည်ဆောက်ပေးနိုင်ရန် MYPOL စီမံကိန်းမှ မြန်မာအစိုးရအား တစ်ဆင့်ချင်း ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Credit: Eleven