Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားယူ၍လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္သာလွ်င္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိအလိုဆႏၵျပည္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဇိမ္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။မၾကာခဏ ခရီသြားရကိန္းရွိ၍ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေသာ အေရာင္အဝယ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ေကာင္းမည့္ႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။ သိုေသာ္ မည္သည့္ကိုယ္မွ ယုံၾကည္၍မရေသာႏွစ္သာျဖစ္၍ မိမိလုပ္ငန္း အေၾကာင္း၊ မိသာစု၊ မိမိရည္႐ြယ္ထားေသာအရာမ်ားအားလုံး မေျပာသင့္၍ ေငြးေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပိး လုံးဝအေခ်းျငားမလုပ္မိပါေစႏွင့္ အမုန္းခံ ေငြျပန္ရတာမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

ဒီႏွစ္ မိမ္ကိုယ္ကိုယုံၾကည္စြာ မိမိစိတ္လိုရာလုပ္ငန္း ေငြေၾကးရင္းႏွီး စိုက္ထုတ္ၿပိး လုပ္ငန္းစပါ။ သို႔ေသာ္ မႏိုင္ေသာဝန္ကို မထမ္းပါႏွင့္။ေနာက္ၿပိး အလြယ္တကူဂတိေပးတာမ်ိဳး တာဝန္ယူတာမ်ိဳးလဲ မလုပ္သင့္ပါ။ မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရး၊ဘာသာေရး၊ပရဟိတကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။ အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ႕ခံရတတ္ၿပိး ဘဝအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိပါမည္။ တရားရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။

မင္းစိုးရာဇာ ဝန္းထမ္းေလာကလုပ္ေနသူမ်ား အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြဲထား၍ အေမွာင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြ႕ျခင္းကို လုံးဝ စြန႔္လြတ္ပါ ဒုကၡေတြ႕တတ္ၿပိး အလင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ဘဝတစ္ခုလုံးဝန္းထမ္းအတြက္သစၥာရွိေပးဆပ္ေနသူမ်ား ကံအေျပာင္းအလဲ မိမိနာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္ၿပိး ရာထူးႀကီးေနရာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိေစတနာကေဝဒနာျဖစ္ပြားသြားတတ္ပါသည္။

်စီးပြားေရးဂ႑ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ၿခံလုပ္ငန္း၊ကားအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊ ေ႐ႊေငြရတနာ၊ ယာဥ္စက္စၥည္း၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ဆီ၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ဆီး၊ ဆား၊ လယ္ထြန္စက္၊ စက္႐ုံပစၥည္း၊ သံ၊ သြပ္၊ သစ္သီးဝလံ၊ အစိမ္းေရာင္းရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္၊ ကုန္စိမ္းကုန္ေျခာက္၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ျပင္အိမ္ေဆာက္အလွဆင္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရးအပိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အစုရွယ္ယာဝင္ျခင္းမ်ားမွ အက်ိဳးျမတ္ရတတ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားရကိန္းႀကံဳလာမည္။

အဂၤါနံလုပ္ငန္း၊ ၾကာသပေတးနံ လုပ္ငန္းဟူသမွ် အနည္းငယ္ အခက္ခံမ်ား ျပႆနာမ်ား အထင္အရွားပုဂၢိဳလ္မ်ား အထင္လႊဲမွားျခင္း တရားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရမည္။ မိသာစုတြင္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားတတ္သည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကပ္အတည္းေတြ႕ရမည့္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား မီးေဘးအႏၲရယ္အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကားအယူအဆသေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ားႀကံဳရမည္။ မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ား တစ္ပါးသူကို ဌာရမ္းျခင္းမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ၾကည့္ရမည္။ အိမ္ၿခံေျမလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ သတိျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 2019ခု ယခုႏွစ္တြင္ *3လ,5လ,8လ*မ်ားတြင္ မည့္သည္ကိစၥေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သတိထားေဆာက္႐ြင္သင့္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိမိအားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ခုလပ္၊ မုဆုံးဖို႔/မ boy,girl အခ်ိို႔ ခ်ဥ္းကပ္ လာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးမွာ တစ္ပါးသူမ်ားဝင္ေရာက္ၿပိး ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးထိခိုက္ၿပိး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယုံၾကည္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳမ်ား မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္အခြမ္းအလမ္းမ်ာရွိပါသည္။ အထူး အမုန္းပြားစရာ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မိမိကိုယ္က်င့္သိကၡကာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အမႈကိစၥမ်ား မက်ဴးလြန္ရန္ အသိသတိႏွင့္သာ ေနထိုင္သင့္သည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။အေပါင္းအသင္းႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေႏွာင္းေႏွးသြားတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး အသက္ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၅ ထိုႏွစ္အသက္ပိုင္းျခားမ်ား ညံေနတတ္သည္။ ေမတၱာေရးတြင္ အေသးစားျပႆနာမ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ပဋိပကၡ အထစ္အေငါ့ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ကာ တစ္ပါးသူ၏ ပေယာကေၾကာင္းလဲ မိမိခ်စ္ေရးရာမ်ား လမ္းခြဲရတတ္သည္။ ေနာက္ၿပိး မိမိမ္သာစုတြင္ တစ္ပါးသူ၏ စကားမ်ားျဖင့္ ေသြထိုးျခင္း ယုံၾကည္၍ ျပႆနာတတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ မွ ၂၀ႏွစ္အထိ/၂၄ႏွစ္ မွာ ၂၉အထိ အပ်ိဳလူပ်ိဳ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမ်ား သာယာလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူထံ အိမ္ေထာင္ဘက္ထံမွာ တန္းဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ႏွင့္ တန္းဖိုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ “ပီတိ”မဂၤလာေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားရ၍ လက္ေဆာင္ဂ႑မ်ားရလိမ့္မည္။

အသက္ ၃၃၊ ၃၄ ႏွစ္ ႏွင့္ ၃၆ႏွစ္မွာ ၄၀ႏွစ္ရွိသူမ်ား စီးပြားတိုးတတ္ျခင္း၊ ဝန္းထမ္းေလာကဆို ရာထူးရာခံ၊ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတတ္ၿပိး မိသားစုဘုရားဖူးထြက္ရျခင္း၊ အလႉဒန္းကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အိမ္၊ၿခံ၊ ေ႐ႊေငြရတနာ၊ ဇိမ္ခံစက္ပစၥည္းႀကီးမ်ား ဝင္လာမည့္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သက္တမ္းရွည္ၾကာလာၿပိး သားသမီးေတာင္တေနသူမ်ား ရပါလိမ့္မည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္စုံတြဲ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးႏွင့္ ထိုေနနံနာမည္ အပူႏွင့္မိမိအိမ္ညအိပ္လက္ခံျခင္းေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ပါးသူ၏ ၾကားခံဝင္ေရာက္စြတ္ဖတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မိသာစုတြင္ ေခါင္ေဆာင္လုပ္ျခင္းမ်ား သတိထားရမည့္ႏွစ္သာျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအလည္အပတ္သြားျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းႏွင့္ ဘုရားဖူးမိသာစုေဆြမ်ိဳးအသိုင္းဝိုင္ စုံလင္းသြာ ခရီးထြက္ရတတ္သည္။

်ပညာေရးဂ႑စေန႔သားသမီးမ်ား ပညာေရးဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ထူးခြၽန္ဆု၊ ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးဒီဂရီ ရမည့္ မဂၤလာရွိေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေျဖဆို ႏွစ္ေအာက္က်သူမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ ဘာသာရပ္စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပညာေရးသင့္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ အႏုပညာဆိုင္ရာမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင့္စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုျခင္းေကာင္း၏။ ပညာေရးဂ႑ အသီးသီးရွိ လူႀကီး၊ လူငယ္ လူတန္းစားမေ႐ြး ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္အႀကံျပဳပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား မိမိလက္တစ္ကမ္း ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။

စက္မႈလက္မႈ ပညာမ်ားေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာ ဆန္းသစ္ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာလိုက္စားျခင္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ၿပိး ေအာင္ျမင္မႈဂုဏ္သတင္းမ်ားေက်ာေဇာလိမ့္မည္။ မိမိမထင္မွတ္ထား မေမ်ာ္လင္းထားေသာ ေနရာ၊ေဒရပ္ျခားကေန႔ ေငြေၾကးဝင္ျခင္း၊ မႏွစ္အေႂကြးမ်ားျပန္ရျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုး ေနရာဌာေနေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ားခံရတတ္သည္။

်စေနသားသမီးမ်ား ထီးေပါက္ႏိုင္၍ ထီးထိုးရန္… သူတစ္ပါးအတြက္ ရည္စူး၍ ႀကံဳရာေတြရာေနကေန႔ ထီဂဏန္းကို ထိုးေပးပါ။

်က်န္မားေရးတြင္ ေလးဖက္နာေရာဂါ၊ က်ီးေပါင္းတတ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဒူနား၊ ခါနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ က်န္းမားေရးအတြက္ စည္းကမ္းစနစ္တက် စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရာမ်ား ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ ထားရွိသမွ် အားလုံး တိုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္း နယ္ေျမနယ္ျခား လႈမ်ိဳးစုံ စုေပါင္းလုပ္ႀကံလာတတ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ စေနသားသမီးမ်ား မိမိယုံၾကည္ရာ ဘာသာေရး တရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကပါ။

ေဆာင္႐ြက္စရာကိစၥမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္႐ြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ေ႐ႊအိုး ေရာင္ ၊ ၾကည္ျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

စေနသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…..ေတာင္အရပ္မွာ ထီးနီ သို႔ တံခြန္စိုက္ျခင္း၊ ကံေကာ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။အေနာက္ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ၾကက္ဆူးပင္၊ ႀကံပင္စိုက္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ား နက္ျပာေရာင္ရွိေသာ နီလာရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။

်အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ(အ၊ ဆ၊ မ၊ က)(၂- ၆- ၅- ၈)

ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ အုန္းၫြန႔္၊ အင္းၾကင္းၫြန႔္၊ စံပယ္ပန္း၊ ၾသဇာၫြန႔္(၁၁)ၫြန႔္ ေငြထီး(၁၁)လက္၊ ယပ္ေတာင္(၈)ေခ်ာင္း ပူေဇာ္ေပးပါ။ အသက္႐ြယ္အိုးႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဝတ္အထည္၊ ဆပ္ျပာေမႊးခဲ၊ ထီး၊ ဖိနပ္မ်ားလႉေပးပါ။ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္႐ြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ပါ။

ဆရာဟိန္းထက္စံ (ေဗဒင္ႏွင့္ယၾတာ)

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

စနေသားသမီး များအတွက် တစ်နှစ်တာ ဟောစာတမ်းနှင့်ယတြာအစီအရင်

စနေသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိတ်ဆွေအကြီးအကဲများ၏ အကြံဉာဏ်များယူ၍လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်သာလျှင် အကျိုးထူးခံစားရမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်အကိုင်မှ အကျိုးအမြတ် ထူးထူးခြားခြား ရရှိပါလိမ့်မည်။ မိမိအလိုဆန္ဒပြည်ဝနိုင်ရန် မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ စီမံခံခွဲပြိး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။ တပည့်လက်အောက်ငယ်သားနှင့် အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုတွင် သတိထားပြိး ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဇိမ်ပစ္စည်းများဝင်မည်။မကြာခဏ ခရီသွားရကိန်းရှိ၍ လူမျိုးခွဲများနှင့် ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်သော အရောင်အဝယ်းလုပ်ငန်းများ အလုပ်ကောင်းမည့်နှစ်ကာလဖြစ်သည်။ သိုသော် မည်သည့်ကိုယ်မှ ယုံကြည်၍မရသောနှစ်သာဖြစ်၍ မိမိလုပ်ငန်း အကြောင်း၊ မိသာစု၊ မိမိရည်ရွယ်ထားသောအရာများအားလုံး မပြောသင့်၍ ငွေးကြေးနှင့်ပတ်သတ်ပြိး လုံးဝအချေးငြားမလုပ်မိပါစေနှင့် အမုန်းခံ ငွေပြန်ရတာမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

ဒီနှစ် မိမ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာ မိမိစိတ်လိုရာလုပ်ငန်း ငွေကြေးရင်းနှီး စိုက်ထုတ်ပြိး လုပ်ငန်းစပါ။ သို့သော် မနိုင်သောဝန်ကို မထမ်းပါနှင့်။နောက်ပြိး အလွယ်တကူဂတိပေးတာမျိုး တာဝန်ယူတာမျိုးလဲ မလုပ်သင့်ပါ။ မိတ်သင်္ဂဟအခြွေအရံများ ပေါများလာအောင် လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ပရဟိတကိစ္စများလုပ်ပါ။ အများလေးစားကြည်ညို့ခံရတတ်ပြိး ဘဝအထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိပါမည်။ တရားရသောနည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။

မင်းစိုးရာဇာ ဝန်းထမ်းလောကလုပ်နေသူများ အကောင်းနှင့်အဆိုး ဒွန်တွဲထား၍ အမှောင်းနည်းလမ်းဖြင့် ငွေကြေးရှာဖွေ့ခြင်းကို လုံးဝ စွန့်လွတ်ပါ ဒုက္ခတွေ့တတ်ပြိး အလင်းလုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် နှစ်ရှည်ဘဝတစ်ခုလုံးဝန်းထမ်းအတွက်သစ္စာရှိပေးဆပ်နေသူများ ကံအပြောင်းအလဲ မိမိနာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်ပြိး ရာထူးကြီးနေရာ ထမ်းဆောင်ရမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိစေတနာကဝေဒနာဖြစ်ပွားသွားတတ်ပါသည်။

ျစီးပွားရေးဂဏ္ဍငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ခြံလုပ်ငန်း၊ကားအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊ ရွှေငွေရတနာ၊ ယာဉ်စက်စ္စည်း၊ ရေနံ၊ ဓာတ်ဆီ၊ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဆန်၊ ဆီး၊ ဆား၊ လယ်ထွန်စက်၊ စက်ရုံပစ္စည်း၊ သံ၊ သွပ်၊ သစ်သီးဝလံ၊ အစိမ်းရောင်းရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကုန်စိမ်းကုန်ခြောက်၊ သစ်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်အလှဆင်နှင့် အစုရှယ်ယာဝင်လုပ်ငန်း ဆက်သွယ်ရေးအပိုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်း၏ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းများမှ အကျိုးမြတ်ရတတ်သည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားရကိန်းကြုံလာမည်။

အင်္ဂါနံလုပ်ငန်း၊ ကြာသပတေးနံ လုပ်ငန်းဟူသမျှ အနည်းငယ် အခက်ခံများ ပြဿနာများ အထင်အရှားပုဂ္ဂိုလ်များ အထင်လွှဲမှားခြင်း တရားဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံရမည်။ မိသာစုတွင် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများတတ်သည်။ မီဒီယာလုပ်ငန်းများအကြပ်အတည်းတွေ့ရမည့်။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများ မီးဘေးအန္တရယ်အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိအကြားအယူအဆသဘောထား မကိုက်ညီမှုများကြုံရမည်။ မိမိပိုင်ပစ္စည်းများ တစ်ပါးသူကို ဌာရမ်းခြင်းများ တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြည့်ရမည်။ အိမ်ခြံမြေလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းများ ချုပ်ဆိုရာတွင် သတိဖြင့်
ဆောင်ရွက်ရမည်။ 2019ခု ယခုနှစ်တွင် *3လ,5လ,8လ*များတွင် မည့်သည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် သတိထားဆောက်ရွင်သင့်သည်။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍ အချစ်ရေးသမားများအတွက် မိမိအားဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်ခုလပ်၊ မုဆုံးဖို့/မ boy,girl အချို့ ချဉ်းကပ် လာတတ်သည်။ အချစ်ရေးမှာ တစ်ပါးသူများဝင်ရောက်ပြိး ချစ်သူနှစ်ဦးကြား စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးထိခိုက်ပြိး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မယုံကြည်စရာများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။

အပျို၊လူပျိုများ မိမိ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရန်အတွက်အခွမ်းအလမ်းမျာရှိပါသည်။ အထူး အမုန်းပွားစရာ ဖြစ်စေတတ်သော မိမိကိုယ်ကျင့်သိက္ခကာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှုကိစ္စများ မကျူးလွန်ရန် အသိသတိနှင့်သာ နေထိုင်သင့်သည်နှစ်ဖြစ်သည်။အပေါင်းအသင်းနှင့် အပျော်အပါးလိုက်စားမှုများကြောင့် မိမိရည်မှန်းချက်များ နှောင်းနှေးသွားတတ်သည်။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး အသက် ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၅ ထိုနှစ်အသက်ပိုင်းခြားများ ညံနေတတ်သည်။ မေတ္တာရေးတွင် အသေးစားပြဿနာများကို အကျယ်ချဲ့၍ ပဋိပက္ခ အထစ်အငေါ့ ပြဿနာများ ဖြစ်ကာ တစ်ပါးသူ၏ ပယောကကြောင်းလဲ မိမိချစ်ရေးရာများ လမ်းခွဲရတတ်သည်။ နောက်ပြိး မိမိမ်သာစုတွင် တစ်ပါးသူ၏ စကားများဖြင့် သွေထိုးခြင်း ယုံကြည်၍ ပြဿနာတတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ရံဖန်ရံခါ စကားငြင်းဆိုမှုများ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။

အသက် ၁၆နှစ် မှ ၂၀နှစ်အထိ/၂၄နှစ် မှာ ၂၉အထိ အပျိုလူပျို အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးများ သာယာလိမ့်မည်။ ချစ်သူထံ အိမ်ထောင်ဘက်ထံမှာ တန်းဖိုးကြီးလက်ဆောင်နှင့် တန်းဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ “ပီတိ”မင်္ဂလာကောင်းသတင်းများ ကြားရ၍ လက်ဆောင်ဂဏ္ဍများရလိမ့်မည်။

အသက် ၃၃၊ ၃၄ နှစ် နှင့် ၃၆နှစ်မှာ ၄၀နှစ်ရှိသူများ စီးပွားတိုးတတ်ခြင်း၊ ဝန်းထမ်းလောကဆို ရာထူးရာခံ၊ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်နေရာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်ပြိး မိသားစုဘုရားဖူးထွက်ရခြင်း၊ အလှူဒန်းကုသိုလ် ကောင်းမှုများလည်း အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အိမ်၊ခြံ၊ ရွှေငွေရတနာ၊ ဇိမ်ခံစက်ပစ္စည်းကြီးများ ဝင်လာမည့်၊ အိမ်ထောင်ရှင်များ သက်တမ်းရှည်ကြာလာပြိး သားသမီးတောင်တနေသူများ ရပါလိမ့်မည်။ ခြေနှစ်ချောင်းဝင်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးနှင့် ထိုနေနံနာမည် အပူနှင့်မိမိအိမ်ညအိပ်လက်ခံခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ အထူးသဖြင့် တစ်ပါးသူ၏ ကြားခံဝင်ရောက်စွတ်ဖတ်ပြောဆိုမှုများနှင့် မိသာစုတွင် ခေါင်ဆောင်လုပ်ခြင်းများ သတိထားရမည့်နှစ်သာဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်မိဘ၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းများအလည်အပတ်သွားခြင်း၊ အကူညီပေးရခြင်းနှင့် ဘုရားဖူးမိသာစုဆွေမျိုးအသိုင်းဝိုင် စုံလင်းသွာ ခရီးထွက်ရတတ်သည်။

ျပညာရေးဂဏ္ဍစနေ့သားသမီးများ ပညာရေးဂုဏ်ထူးတန်းဝင်ရောက်ခြင်း၊ ထူးချွန်ဆု၊ ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ့ထူးဒီဂရီ ရမည့် မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲဖြေဆို နှစ်အောက်ကျသူများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံ ဘာသာရပ်စာမေးပွဲ၊ အင်တာဗျူ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေးသင့်ခြင်း အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာများ၊ အနုပညာဆိုင်ရာများ အောင်မြင်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင့်စာမေးပွဲများဖြေဆိုခြင်းကောင်း၏။ ပညာရေးဂဏ္ဍ အသီးသီးရှိ လူကြီး၊ လူငယ် လူတန်းစားမရွေး ဆက်လက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြရန်အကြံပြုပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းများ မိမိလက်တစ်ကမ်း ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။

စက်မှုလက်မှု ပညာများခေတ်နှင့်လျှော်ညီသော ဆန်းသစ်ပညာရပ်များ လေ့လာလိုက်စားခြင်းများ အထူးကောင်းမွန်ပြိး အောင်မြင်မှုဂုဏ်သတင်းများကျောဇောလိမ့်မည်။ မိမိမထင်မှတ်ထား မမျော်လင်းထားသော နေရာ၊ဒေရပ်ခြားကနေ့ ငွေကြေးဝင်ခြင်း၊ မနှစ်အကြွေးများပြန်ရခြင်းနှင့် ရာထူးတိုး နေရာဌာနေပြောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်း အစိုးရနိုင်ငံတော်မှ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး ချီးမြှင့်ခြင်းများခံရတတ်သည်။

ျစနေသားသမီးများ ထီးပေါက်နိုင်၍ ထီးထိုးရန်… သူတစ်ပါးအတွက် ရည်စူး၍ ကြုံရာတွေရာနေကနေ့ ထီဂဏန်းကို ထိုးပေးပါ။

ျကျန်မားရေးတွင် လေးဖက်နာရောဂါ၊ ကျီးပေါင်းတတ်ခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဒူနား၊ ခါနား၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။ ကျန်းမားရေးအတွက် စည်းကမ်းစနစ်တကျ စားသောက်ခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ အပန်းဖြေခရီးသွားလာခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စင်တာများတွင် စစ်ဆေးခံယူခြင်းများ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပါ။

မထင်မှတ်သော လောကဓံတရာများ ရိုက်ခတ်လာနိုင်သည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူပယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိပိုင်ဆိုင် ထားရှိသမျှ အားလုံး တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ပျက်စီးခြင်းများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ရန်သူအပေါင်း နယ်မြေနယ်ခြား လှုမျိုးစုံ စုပေါင်းလုပ်ကြံလာတတ်သည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ စနေသားသမီးများ မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာရေး တရားအတိုင်း အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြပါ။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော ) ဂုဏ်တော်ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၃)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* ရွှေအိုး ရောင် ၊ ကြည်ပြာရောင်၊ ပန်းရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

စနေသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော်…..တောင်အရပ်မှာ ထီးနီ သို့ တံခွန်စိုက်ခြင်း၊ ကံကော်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။အနောက်တောင်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် ကြက်ဆူးပင်၊ ကြံပင်စိုက်ပါ။

စနေသားသမီးများ နက်ပြာရောင်ရှိသော နီလာရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။

ျအကျိုးပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ(အ၊ ဆ၊ မ၊ က)(၂- ၆- ၅- ၈)

ယတြာ မိမိမွေးနေ့တွင် အုန်းညွန့်၊ အင်းကြင်းညွန့်၊ စံပယ်ပန်း၊ သြဇာညွန့်(၁၁)ညွန့် ငွေထီး(၁၁)လက်၊ ယပ်တောင်(၈)ချောင်း ပူဇော်ပေးပါ။ အသက်ရွယ်အိုးကြီးများ၊ သံဃာတော်များနှင့် အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များအား အဝတ်အထည်၊ ဆပ်ပြာမွှေးခဲ၊ ထီး၊ ဖိနပ်များလှူပေးပါ။ ဘုရားတွင်(ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော ) ဂုဏ်တော်ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၃)ပတ်စိတ်ပါ။

ဆရာဟိန်းထက်စံ (ဗေဒင်နှင့်ယတြာ)

LEAVE A REPLY